Sökning: "preface"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet preface.

 1. 1. När de döda talar - om Édouard Glissants Monsieur Toussaint och det förflutnas relation till framtiden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emil Öhlén; [2018-07-05]
  Nyckelord :Édouard Glissant; Monsieur Toussaint; Haiti; minne; arv; slaveri; dödspolitik;

  Sammanfattning : In the preface to his play about the Haitian Revolution, Monsieur Toussaint, Édouard Glissant writes that what he has attempted to express with the play is ”a prophetic vision of the past.” The purpose of this thesis is to explore how the relationship between the past and the future can be read in and through Glissant’s play. LÄS MER

 2. 2. "Mine lands blodh till tienst". En undersökning av Andreas Servius' bönbok "Någre Christilige och Catholische böner" av år 1593, med särskild hänsyn till dess förlagor, innehåll och funktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Fredrik Norberg; [2018]
  Nyckelord :prayer books; Catholic spirituality; Jesuit spirituality; Jesuits; spiritual perfection; the Reformation in Sweden; the Catholic Reformation.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to present and analyse the Swedish sixteenth-century Catholic priest Andreas Servius’ prayer book Någre Christilige och Catholische böner printed in the Silesian city of Neisse year 1593. The general questions of the study are: which where the main sources of the prayers found in this prayer book? What characteristics typical for the period’s piety can be found in it? And above all: what does this tell us about the purpose and the function of the prayer book, in the ordinary life of its users as well as in the greater historical context in which it was written? The author Andreas Servius states in his preface that the prayers of the book have been “collected” and “swedicised” (i. LÄS MER

 3. 3. Bilderbokens baksida : en paratextanalys av svenska bilderböcker utgivna 2016

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Maria Eriksson; [2018]
  Nyckelord :ALM; children s books; children s literature; library and information science; materiality; paratext; paratextual analysis; peritext; picturebook analysis; picturebooks; qualitative content analysis; supplement ABM; barnböcker; barnlitteratur; biblioteks- och informationsvetenskap; bilderboksanalys; bilderböcker; materialitet; kvalitativ innehållsanalys; paratextanalys; supplement; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : What's the point of a back cover? When converting an initially printed book into a digital format, the front cover is almost always included in the electronic file, the back cover however, is not. The aim of this thesis is to examine the back covers of picturebooks, based on what function they serve in relation to the work, as well as to intermediaries and readers of the work. LÄS MER

 4. 4. POETRY ON POETRY: The Metafictional Elements in the Works of William Wordsworth

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mark David Vajd; [2017-06-08]
  Nyckelord :metafiction; self-reflective; diegetic mode; nature;

  Sammanfattning : William Wordsworth is one of the most extensively researched authors in English literature. Despite this, there seem to be no studies looking into the self-reflective elements of his poetry. LÄS MER

 5. 5. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER