Sökning: "prehospital anestesisjuksköterska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden prehospital anestesisjuksköterska.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av möte med prehospital patient - med anestesiologiska omvårdnadsbehov

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Hallström; Elin Lindell; [2019]
  Nyckelord :Anesthesiological care; experience; nurse anaesthetists; prehospital.; Anestesisjuksköterska; anestesiologisk omvårdnad; prehospital; upplevelser.;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar en mängd olika  arbetsuppgifter. Något som författarna låter summeras som anestesiologisk omvårdnad. Uppsatsen sammanfattar anestesisjuksköterskans främsta ansvar och hur dessa kan appliceras i den prehospitala miljön. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att åka på larm prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Peter Westerblom; Lars-Erik Thorén; [2016]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Upplevelser; Ambulans; Larm; Prehospital;

  Sammanfattning : Det är idag ovanligt att anestesisjuksköterskor larmas ut på prehospitala larm. Det kan tänkas vara en stor utmaning eftersom det innebär arbete i främmande miljöer och med nya kollegor. Tidigare forskning inom området är knapphändig. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors uppfattningar av sin yrkesroll inom prehospital akutsjukvård : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Christian Jönsson; [2010]
  Nyckelord :ambulanspersonal; fenomenografi; anestesisjuksköterska; uppfattning; prehospital akutsjukvård; sjukvårdsgrupp;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskorna har traditionellt sett betraktats som företrädare för prehospitalakutsjukvård utan att för den skull vara utbildade för detta vårdområde.Anestesisjuksköterskornas utbildning skall förbereda till ett brett kompetensområde somkan innebära ett vårdarbete såväl inom den hospitala som inom den prehospitalaverksamheten. LÄS MER

 4. 4. "Lasta och åk" : Akutbilens anestesisjuksköterskors uppfattningar om intubation vid traumatiska skallskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Göran Gabrielsson; [2009]
  Nyckelord :intubation; TBI; load and go; prehospital anesthesia nurse; Intubation; traumatiska skallskador; ”lasta och åk”; prehospital anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER