Sökning: "prehospital anesthesia nurse"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden prehospital anesthesia nurse.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av möte med prehospital patient - med anestesiologiska omvårdnadsbehov

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Hallström; Elin Lindell; [2019]
  Nyckelord :Anesthesiological care; experience; nurse anaesthetists; prehospital.; Anestesisjuksköterska; anestesiologisk omvårdnad; prehospital; upplevelser.;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar en mängd olika  arbetsuppgifter. Något som författarna låter summeras som anestesiologisk omvårdnad. Uppsatsen sammanfattar anestesisjuksköterskans främsta ansvar och hur dessa kan appliceras i den prehospitala miljön. LÄS MER

 2. 2. "Lasta och åk" : Akutbilens anestesisjuksköterskors uppfattningar om intubation vid traumatiska skallskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Göran Gabrielsson; [2009]
  Nyckelord :intubation; TBI; load and go; prehospital anesthesia nurse; Intubation; traumatiska skallskador; ”lasta och åk”; prehospital anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER