Sökning: "prehospital care"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden prehospital care.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av möte med prehospital patient - med anestesiologiska omvårdnadsbehov

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Hallström; Elin Lindell; [2019]
  Nyckelord :Anesthesiological care; experience; nurse anaesthetists; prehospital.; Anestesisjuksköterska; anestesiologisk omvårdnad; prehospital; upplevelser.;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar en mängd olika  arbetsuppgifter. Något som författarna låter summeras som anestesiologisk omvårdnad. Uppsatsen sammanfattar anestesisjuksköterskans främsta ansvar och hur dessa kan appliceras i den prehospitala miljön. LÄS MER

 2. 2. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER

 3. 3. Beslutstöd i ambulanssjukvården : En enkätstudie om hänvisning av vuxna till egenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Söderberg; Viktoria Wiesel; [2019]
  Nyckelord :nurses in the ambulance service; experiences; support to make decisions; patient safety; reference; self-treatment; appropriate level of care; sjuksköterskor i ambulanssjukvården; erfarenheter; beslutstöd; patientsäkerhet; hänvisning; egenvård; optimal vårdnivå;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Patienter hänvisas idag i större utsträckning till egenvård av sjuksköterskor i ambulanssjukvården och beslutstöd finns för att hjälpa till med hänvisningen. Arbetet innebär att prioritera och bedöma vilken vårdnivå som är optimal för patienterna, vilka patienter som behöver följa med i ambulansen för ytterligare vård på vårdinrättning och vilka som kan hänvisas till egenvård. LÄS MER

 4. 4. E-health as Support to Initial Responders in Rural Areas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Linnéa Bunse; Johannes Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :e-health; application; prehospital; IVPA; ambulance; rural; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large country, with several regions counted as rural areas. Hospitals and emergency care units can be up to one hour away, making emergency healthcare less available in time sensitive situations to some groups of people. LÄS MER

 5. 5. Patienter med psykisk ohälsa i det prehospitala vårdrummet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angelica Ekström; Anna Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Mental health; treatment; pre-hospital care; nurses - relationship patient; Psykisk ohälsa; bemötande; prehospital vård; sjuksköterskor – relation patienten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan arbetar i en komplex miljö med varierande patientklientel, vilket medför krav på bred kompetens inom många områden. Tidigare forskning påvisar svårigheter gällande omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa i det prehospitala vårdrummet, dock framkommer begränsad mängd forskning i ämnet. LÄS MER