Sökning: "prehospital sjukvårdsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden prehospital sjukvårdsledning.

 1. 1. Ledning och organisation vid allvarlig händelse : En intervjustudie om svårigheter och implementering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Hartikainen; [2019]
  Nyckelord :ambulans; prehospital sjukvårdsledning; implementering; beredskap; katastrofmedicin;

  Sammanfattning : Uppsatsen söker utveckla vilka svårigheter som kan uppstå vid ledning av en allvarlig händelse och utforskar dessa djupare för att se varför de uppstår. För att göra detta nyttjas en välanvänd implementeringsteori av Lundquist där tillämparen står i fokus. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonals upplevelse av att sjukvårdsleda på skadeplats

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellinor Strömblad; Olof Topphem; [2018]
  Nyckelord :Sjukvårdsleda; Prehospital sjukvårdsledning; Upplevelse; Ambulans; Skadeplats; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vid skadehändelser i Sverige som kräver mer än en ambulans träder konceptet Prehospital Sjukvårdsledning (PS-konceptet) in. Konceptet uppdelas i två roller, sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Sjukvårdsledaren är ansvarig för hur resurserna fördelas på skadeplatsen. LÄS MER

 3. 3. Användarvänligt beslutsstöd för mer tidseffektiv prehospital sjukvårdsledning : Patientbefrämjande förbättringsarbete inom ambulanssjukvården i Sverige

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Yngve Hjorth; [2017]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; Ambulans; Katastrofmedicin; Prehospital sjukvårdsledning; Utbildning; Beslutsstöd; Intervention; Mixed metod.;

  Sammanfattning : Insatstiden vid prehospital sjukvårdsledning mellan 2010–2016 visar på att tid mellan händelsens inträffande och första avtransporterade patient på olycksplats, är för lång i jämförelse med rekommendationer inom traumaforskning. Författaren identifierade flera orsaker. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospital sjukvårdsledning med för händelsen befintliga resurser : - En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Oscar Dunberg; Henrik Rolinder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av samarbete och samverkan i prehospital sjukvårdsledning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tomas Näsström; Gustav Ryberg; [2016]
  Nyckelord :Ambulans; sjuksköterskor; prehospital sjukvårdsledning; PS-konceptet; samarbete; samverkan; kommunikation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: För ett fungerande skadeplatsarbete krävs det att sjuksköterskor i ledningsfunktion har ett fungerande samarbete internt inom ambulansverksamheten samt i samverkan med övriga räddningsinstanser. Den enskilde sjuksköterskan hamnar sällan i uppdrag där behov finns av ledningsfunktion. LÄS MER