Sökning: "prehospital."

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade ordet prehospital..

 1. 1. Utbildning inom CBRNE för prehospital sjukvårdspersonal : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Mattias Björklund; Johan Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad hände sen? : Uppföljning av patienter som hänvisats till egenvård av ambulanssjukvården, en kvantitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Gunnarsson; Jennie Råsberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; ambulanssjusköterska; bedömning; egenvård; hänvisning; prehospital; vårdnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan ska kunna bedöma när det inte föreligger behov av ambulanstransport och patienten kan då hänvisas till egenvård. Hänvisning till egenvård innebär att ambulanssjuksköterskan upplever större krav och måste vara helt säker i sin bedömning då möjligheterna att följa patientens hälsotillstånd är begränsad efter att ambulanssjuksköterskan lämnat platsen. LÄS MER

 3. 3. Finns det evidens för en prehospital luftvägsalgoritm?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonas Eliasson; Jörgen Hedlund; [2020]
  Nyckelord :prehospital; luftväg; luftvägshantering; algoritm och checklista.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av hur arbetsmiljön påverkar vårdandet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Edvin Bergqvist; Ola Bjernevall; [2020]
  Nyckelord :Ambulance nurse; nursing; ambulance care; work environment; safe care; Ambulanssjuksköterska; vårda; ambulanssjukvård; arbetsmiljö; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor inom ambulansverksamheten utsätts för många olika situationer i arbetsmiljön som riskerar att påverka vårdandet av patienterna. De riskerar att utsättas för både fysiska och psykiska påfrestningar som i vissa fall kan medföra att den patientsäkra vården riskerar att äventyras. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Tine Svingen Erdegard; Marie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; prehospital; specialistsjuksköterska; vård av barn; upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Titel: Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap  Kurs: Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård- 15 hp  Författare: Marie Andersson & Tine Svingen Erdegard  Handledare: Anders Sidenblad  Examinerande lärare: Ingrid From  Examinator: Carina Bååth  Sidor: 34 Datum för examination: 2020-03-27  Nyckelord: Ambulans, specialistsjuksköterska, upplevelse, vård av barn, prehospital.  Syfte: Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i en prehospital miljö. LÄS MER