Sökning: "prehospitala ambulanssjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden prehospitala ambulanssjukvården.

 1. 1. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER

 2. 2. Kompetensområden hos specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Sverige : En summativ innehållsanalys av kompetensbeskrivningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Beatrice Hägervik; Karin Gnosspelius; [2019]
  Nyckelord :Specialist nurse; competence; prehospital; ambulance care; Specialistsjuksköterska; kompetens; prehospital; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensen i ambulansteamet i Sverige skiljer sig åt mellan de olika landstingen. Vissa har grundutbildad sjuksköterska som högsta medicinska kompetens i ambulansen, andra landsting har krav på en specialistsjuksköterska i ambulanserna. LÄS MER

 3. 3. Det prehospitala mötet mellan två specialistkompetenser : ambulanssjuksköterskans och anestesisjuksköterskans upplevelser av samarbetet vid omhändertagandet av den svårt sjuke eller skadade patienten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christian Åslund; [2019]
  Nyckelord :Specialist nurses; Emergency Units; Guidelines; Teamwork; Specialistsjuksköterska; Förstärkningsenhet; Riktlinjer och samverkan;

  Sammanfattning : Vid omhändertagande av en svårt sjuk eller allvarligt skadad människa är det essentiellt att samarbetet mellan den prehospitala personalen på plats fungerar. Frågor så som vem som har högst medicinsk kompetens och vem som leder arbetet spelar också en stor roll för att ett bra teamarbete skall komma till stånd. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhetskultur inom svensk ambulanssjukvård : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Magnus Salestam; Annie Sjöö; [2018]
  Nyckelord :patientsäkerhetskultur; patientsäkerhet; vårdskada; vårdlidande; värderingar; erfarenhet; kompetens; prehospital;

  Sammanfattning : Patientsäkerhetskulturen är värderingar, attityder och beteenden som kan påverka patientsäkerheten på arbetsplatsen. Kompetens, erfarenhet och förutsättningar för bedömning och behandling skiljer sig inom ambulanssjukvården i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda i en prehospitalt hotfull och våldsam miljö

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Ljungström; Michaela Jensen; [2018]
  Nyckelord :Hot; våld; sjuksköterska; prehospitalt; omvårdnad; upplevelse; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studier har visat att verbala hot upplevs som vanligare än fysiskt våld men att både hotoch våld påverkar den prehospitala omvårdnaden och är känsloladdat. Detta kan i sin turpåverka sjuksköterskornas säkerhetsmedvetande och deras bemötande av patienten. LÄS MER