Sökning: "prejudice"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet prejudice.

 1. 1. FEMINISM AND ELIZABETH A Comparison Between Elizabeth Bennet and Secondary Characters in Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jenny Malmborg; [2020-09-22]
  Nyckelord :feminism; women in literature;

  Sammanfattning : While feminism in Pride and Prejudice has been a subject for discussion for many decades, in this essay I aim to show how Elizabeth Bennet’s feminism is shown through the comparison with three secondary characters. This essay will examine the characters with the help of a narratological approach that shows what main trait the characters have and how this is used to explain them further concerning feminism and Elizabeth. LÄS MER

 2. 2. Religionsdialog i Göteborg med omnejd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Cenab Turunc; [2020-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim and research questions:This study explores and describe the work on the religious dialogue in Gothenburg. The main purpose of the study has been to identify and highlight the conditions and opportunities of the dialogue as a specific activity, to generate new practices and action alternatives. LÄS MER

 3. 3. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 4. 4. Multiculturalism for integration and the repertoires of racializing the other: A case of Kenyan immigrants living in Sweden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Diana Waruhiu Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Integration; Multiculturalism; Stereotyping;

  Sammanfattning : This study is grounded on qualitative interviews with 12 adult Kenyan immigrants living in Sweden regarding their experiences of othering, racialisation, creation of divisions in society based on “us” and “them” linked on repertories of racializing the other in the Swedish multicultural environment. I engage with stereotyping as theory which is used as a tool to pick difference, racialize the respondents by white Swedish natives, and how these actions affect the respondents in their everyday life in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Ethnic Prejudice and Discrimination of the Somali Minority Groups : The Image Of The Other As An Enemy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Abdihakim Barre Warsame; [2020]
  Nyckelord :Enemy Images; Challenges; Minorities; Majorities; Clans;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how the mechanisms of discrimination, othering, prejudice and enemy imaging work in conflict and non-conflict zones. The study further explored if the informants stories differ when in conflict zones. LÄS MER