Sökning: "prejudice"

Visar resultat 1 - 5 av 445 uppsatser innehållade ordet prejudice.

 1. 1. Hjältar, offer eller helt vanligt folk? - En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabelle Ulfsdotter; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionsnorm; ableism; public service; tillgänglighet; inkludering; disability; public service; accessibility; ableism; inclusion;

  Sammanfattning : Aim of thesis: Many studies, including Ljuslinder (2002), have revealed that disabled peopleare seriously underrepresented in media. The aim of this study is to examine what strategiesSwedish public service-media use to include disabled people in their reporting. Nine peoplewith disabilities also share their experiences and views of representation. LÄS MER

 2. 2. Gender in Pride and Prejudice : A look at gender roles relating to the characters Elizabeth and Lydia Bennet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jessica Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Gender; Gender roles; Pride and Prejudice; Jane Austen; EFL; upper secondary school; critical literacy theory; feminist literary theory.;

  Sammanfattning : This essay will discuss gender in Pride and Prejudice, the timeless work by Jane Austen. It also discusses how a teacher might approach the subject of gender roles in a classroom environment based on a reading project featuring Pride and Prejudice. LÄS MER

 3. 3. "Man måste bevisa att man inte är kriminell längre" - En kvalitativ studie om före detta kriminellas erfarenheter av sin återintegrering i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rim El-Malla; Isabel Grzegorczyk; [2021]
  Nyckelord :Reintegration; stigma; authorities; former criminals; KRIS; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to shed light on former criminals' experiences of their own reintegration into society, and to gain a better insight of how social services and probation services has played a part in that process. The study is based on eight semi structured interviews with former criminals’ who are currently active in the organisation KRIS. LÄS MER

 4. 4. FOOTBALL: MORE THAN A SPORT : What is the impact that football can make in the social integration of refugees?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Petros Pallas; [2021]
  Nyckelord :refugees; football projects; social integration; social capital; human capital; intergroup contact; prejudice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. An exploration of how persons with psychiatric diagnoses experience care as a patient within general health care : A literature review

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Charita Songcome Berglund; Stephanie Buenaflor Granada; [2021]
  Nyckelord :general health care; mental health; nursing; patient experience; person-centered care; psychiatric diagnoses; allmän sjukvård; omvårdnad; patientupplevelse; personcentrerad vård; psykiatriska diagnoser; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Background: Statistics reveal that approximately 10.7% of the global population have mental health disorders. In Sweden, 14% of persons with psychiatric diagnoses have had direct contact with a registered nurse. LÄS MER