Sökning: "prekariat"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet prekariat.

 1. 1. "Jag ser mig inte som arbetslös, jag skulle aldrig säga att jag var arbetslös" : - En kvalitativ studie om unga NEET

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marie Klevelid; [2022]
  Nyckelord :Neet`s; arbetslöshet; normativt arbete; stämpling; stigma; ungdomar; genus; individualism; social konstruktion;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på arbetslösa ungdomar, unga vuxna som globalt fått ett eget trademark och samlas under begreppet NEET´s. studien har undersökt hur dessa unga uppfattar sin vardag, verklighet och de normativa förväntningar som ställs på denna specifika samhällsgrupp. LÄS MER

 2. 2. Plugg, prekariat och profession : En kvantitativ studie av det journalistiska arbetslivet efter examen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elvis Enström; Daniel Wyser; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; prekariat; professionalisering; Utbildning; Södertörn; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats med syftet att undersöka de tidigare journaliststudenternas vid Södertörns högskola etablering på arbetsmarknaden. Det studien fokuserar på är de mest förkommande typerna av arbeten, huruvida en journalistutbildning bidrar till en mer professionaliserad journalistik och även hur dessa alumner upplever arbetsmarknaden med det journalistiska prekariatet som utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. "Vi är bara siffror" : En sociologisk intervjustudie om matbuden på ett företag inom gig-ekonomin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Kristina Mikuljan; [2021]
  Nyckelord :Gig economy; Algorithmic control; Precariat; Aspirations; Dependency; Food delivery; Gig-ekonomi; Algoritmisk kontroll; Prekariat; Aspirationer; Beroende; Matbud;

  Sammanfattning : This study aims to describe food delivery workers experiences in the gig economy of a specific company, their relationship with the trade union, and their thoughts on their future, within and outside the industry. The empirical data consists of seven semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. TOUJOURS EDDY? Entre fiction et réalité : une étude sur la relation ambiguë entre Édouard Louis et son oeuvre 'En finir avec Eddy Bellegueule'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Evelina Arvén; [2019-01-31]
  Nyckelord :franska; Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; autofiktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en bred romananalys som undersöker förhållandet mellan den franska författaren Édouard Louis och hans självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) från 2014. Syftet är att kritiskt undersöka författarens egen syn på sitt verk och att i sin tur studera hur verket återspeglar författaren och förmedlar hans sociologiska och politiska avsikter, samt att ta reda på huruvida hans smärtsamma förflutna påverkar relationen författare-verk. LÄS MER

 5. 5. Frånvaro - en klassfråga?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Niklas Fogelgren; Victor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :ELOF; NEET; Social exkludering; prekariat; Solna; Sundbyberg;

  Sammanfattning : Frånvaro bland elever i gymnasiet är ett allt mer tilltagande problem. Elever med en hög frånvaro brukar inom forskningen benämnas ELOF (elever med omfattande frånvaro). Det är konstaterat att det existerar ett samband mellan frånvaro och låga betyg samt chansen att ta studentexamen. LÄS MER