Sökning: "prekariat"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet prekariat.

 1. 1. Status över säkerhet? – En kvalitativ studie om arbetsvillkor och arbetsförhållanden i den svenska PR- och reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Fältström; Matilda Hofvander; [2020]
  Nyckelord :PR; Reklam; Prekariat; Kulturindustrier; Kreativa industrier; Politisk ekonomi; Anställningsform; Projektanställning; Osäkerhet; Status;

  Sammanfattning : Studien har haft för avsikt att undersöka vilken inverkan, både privat och professionellt, projektanställningar och osäkra arbetsvillkor i PR- och reklambranschen har på anställda i branschen, samt hur och om det finns skillnader mellan att arbeta i en storstad respektive småstad. I det första skedet tillämpades kvalitativa, semistrukturerade forskningsintervjuer, där nio yrkespersoner verksamma i den svenska PR- och reklambranschen intervjuades. LÄS MER

 2. 2. TOUJOURS EDDY? Entre fiction et réalité : une étude sur la relation ambiguë entre Édouard Louis et son oeuvre 'En finir avec Eddy Bellegueule'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Evelina Arvén; [2019-01-31]
  Nyckelord :franska; Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; autofiktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en bred romananalys som undersöker förhållandet mellan den franska författaren Édouard Louis och hans självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) från 2014. Syftet är att kritiskt undersöka författarens egen syn på sitt verk och att i sin tur studera hur verket återspeglar författaren och förmedlar hans sociologiska och politiska avsikter, samt att ta reda på huruvida hans smärtsamma förflutna påverkar relationen författare-verk. LÄS MER

 3. 3. Frånvaro - en klassfråga?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Niklas Fogelgren; Victor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :ELOF; NEET; Social exkludering; prekariat; Solna; Sundbyberg;

  Sammanfattning : Frånvaro bland elever i gymnasiet är ett allt mer tilltagande problem. Elever med en hög frånvaro brukar inom forskningen benämnas ELOF (elever med omfattande frånvaro). Det är konstaterat att det existerar ett samband mellan frånvaro och låga betyg samt chansen att ta studentexamen. LÄS MER

 4. 4. Villkorlig trygghet eller stadgad frihet? : En kvalitativ studie om hur visstidsanställda inom Kriminalvården upplever sin anställningsform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agata Ceglecka-Hamkalo; Olivera Jovic Andersson; [2018]
  Nyckelord :prekariat; anställningsform; visstidsanställning; styrning; självstyrning; timanställda; tidsbegränsad anställning;

  Sammanfattning : Det är allmänt känt att olika typer av tidsbegränsade anställningar är otrygga som anställningsform och genererar prekariatets representanter. Inom Kriminalvården finns det en problematik med hög personalomsättning där de löst detta genom att använda sig av personal med en tidsbegränsad anställning. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitet, ett ömsesidigt förhållande? - En explorativ studie om studenter inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Åsa Jansson; Maja Kojic; [2017]
  Nyckelord :Annan huvudsaklig sysselsättning; Anställningsotrygghet; Bemanningsbranschen; Flexibilitet; Gränslöst arbete; Prekariat; Psykologiskt kontrakt; Studentanställning; Studenter;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en explorativ studie vilken undersöker bemanningsbranschens anställningskrav på annan huvudsaklig sysselsättning, med studenter i fokus. Studien behandlar hur studenter upplever bemanningsbranschens flexibilitetskrav samt hur förhållandet dem emellan ser ut för att ge en inblick i denna anställningsform. LÄS MER