Sökning: "prekaritet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet prekaritet.

 1. 1. SMITTANDE PASSION - En uppsats om musiker under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Anton Hedberg; Hannes Wreeby; [2022-01-19]
  Nyckelord :pandemi; pandemic; covid-19; musik; music; musikbransch; kreativitet; prekaritet; music industry; creativity; precariat;

  Sammanfattning : On 10th of March 2020, due to covid-19, the Swedish Public Health Agency raised the risk level to “very high”. Meeting restrictions were set to a maximum of 500 people. Before the month was ended public gatherings with over 50 participants were prohibited, making it impossible for traveling musicians to make a living. LÄS MER

 2. 2. ”Den här platsen krossar de som är gjorda av glas. Gör kroppar till skärvor.” : Prekaritetsläsningens möjligheter i Sara Stridsbergs Kärlekens Antarktis och Elin Perssons De afghanska sönerna

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Martina Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Precarity; precarity reading; precarity in literature; proletariat literature; insecurity in literature; Kärlekens Antarktis; The Antarctica of Love; De afghanska sönerna; The Afghan Sons; Sara Stridsberg; Elin Persson; Isabell Lorey; Judith Butler; Prekaritet; prekaritetsläsning; prekaritet i litteraturen; arbetarlitteratur; osäkerhet i litteraturen; Kärlekens Antarktis; De afghanska sönerna; Sara Stridsberg; Elin Persson; Isabell Lorey; Judith Butler;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the possibilities of precarity as a perspective in the field of literary studies in order to analyse how insecurity is portrayed in literature. Sweden has a great tradition of proletarian literature, but researchers in the neoliberal era find it problematic to understand the emancipating aspects of the new proletarian literature that does not focus on collective movement and articulated emancipation. LÄS MER

 3. 3. “Förlorar man sitt jobb hittar man ett nytt imorgon” - en kvalitativ studie ur konsultchefers perspektiv på osäkra anställningsformer och hur de agerar i sin roll som arbetsgivare för anställda inom vårdbemanning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Inez Filipovic; [2021]
  Nyckelord :prekariatet; flexibilitet; konsultchefer; osäker anställningsform; vårdbemanning; bemanningsbransch; konsulter; uthyrd arbetskraft; sjuksköterskor; läkare; Social Sciences;

  Sammanfattning : En mer flexibel och effektiv arbetsmarknad med olika lagregleringar har lett till en arbetsmarknad där allt fler bemanningsföretag hyr ut arbetstagare, ofta under kortare perioder. Att vara uthyrd arbetstagare ses ofta som en osäker anställningsform. Denna uppsats ämnar att undersöka konsultchefers syn på osäkra anställningsformer. LÄS MER

 4. 4. "Jag har gett dig allt. Jag menar allt-allt" : En analys av förhållandena mellan prekaritet och senkapitalistisk kärlek i Tone Schunnessons roman Dagarna, dagarna, dagarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Martina Jonsson; [2021]
  Nyckelord :precarity; precariat; precarity literature; precariat literature; late capitalist love; Eva Illouz; prekaritet; prekariatet; prekaritetslitteratur; senkapitalistisk kärlek; Eva Illouz; litteratursociologi; speglingsteori; närläsning; Tone Schunnesson; dagarna dagarna dagarna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Utan publik är vi ingenting” - En kvalitativ studie på hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mikaela Andersson; John Hedin; [2021]
  Nyckelord :musikers identitet; yrkesidentitet; prekaritet; erkännande; passion; kreativitet; motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion i sken av coronapandemin som präglat 2020 och 2021. Vi vill se hur de tänker kring dessa teman då allt kulturliv helt stängdes ner hösten 2020 och ingen verksamhet kunde bedrivas. LÄS MER