Sökning: "preliminär"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet preliminär.

 1. 1. Raman spectroscopy in neurosurgery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Saga Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Raman spectroscopy; brain tumor; diagnosis;

  Sammanfattning : Brain tumors or brain cancer is a disease than affects people of all ages. The median age of a person living with a brain tumor is 60 years, it is however a disease that affects children and young adults in high grade. LÄS MER

 2. 2. Energitekniska alternativ vid ansträngd eleffekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Effektbrist; energi; energiteknik;

  Sammanfattning : I Sverige pågår det idag en omställning av energisystemet och denna omställning har lett till att det finns effektbrist under vissa perioder av året. Denna effektbrist beror på att det i Sveriges elnät finns vissa kapacitetsbegränsningar, att mycket av elproduktionen sker i norr men att fler bor i söder, nedstängningen av kärnkraftreaktorer samt den elektrifiering som sker av samhället. LÄS MER

 3. 3. Hur räknar du 62 – 38? : En undersökning om elevers subtraktionsberäkningar i årskurs 2 och 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Helena Widegren; [2020]
  Nyckelord :Beräkningsstrategi; feltyp; skriftliga räknemetoder; subtraktion; årskurs 2–3;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för elevers tankegångar vid subtraktions-beräkningar av tvåsiffriga och tresiffriga tal där utgångspunkten är elevers val av metoder och strategier. Vidare identifieras svårigheter elever möter vid subtraktion. LÄS MER

 4. 4. Automatisk avläsning av stansad text på extrusionsstänger : En utvärdering av bildbehandlingstekniker för användning i ett OCR-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Michael Lukkarinen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har inriktats mot området för tillverkning av extrusionsstång på Sandvik Materials Technology för att undersöka möjligheten till full spårbarhet av produkter. Nuvarande spårning utförs med hjälp av tre olika nummer: charge-, arbetsorder-, samt individnummer. LÄS MER

 5. 5. EFFEKTER AV FYSISK TRÄNING HOS PERSONER MED DUCHENNES-,  BECKERS OCH LIMB-GIRDLE MUSKELDYSTROFI : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kim Selberg; Rickard Sundlöf; [2020]
  Nyckelord :Treatment Physical therapy Muscle dystrophies Systematic review Duchennes; Behandling Fysioterapi Muskeldystrofier Systematisk litteraturstudie Duchennes;

  Sammanfattning : Background: There is currently no curative treatment method for muscular dystrophy. Physical therapy is extremely important for maintaining the physical functions and delaying the breakdown of muscles that occurs in the affected. Theories say low-intensity training produces positive effects, while high-intensity training speeds up muscle breakdown. LÄS MER