Sökning: "preliminär"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet preliminär.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring och informationshanteringi en komplex organisation

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Burak Önsari; [2019]
  Nyckelord :Customer requirements; Experience feedback; Information management; Quality Function Deployment; Erfarenhetsåterföring; Informationshantering; Kundcentrerad planering; QFD; Quality Function Deployment;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet är att ta fram en lista på åtgärder vilka är ämnade åt att förbättra dokumenthanteringen och informationslagringen på Arcona, samt förbättra tillgängligheten av relevanta dokument och information.Åtgärderna ska ha en inbördes prioriteringsordning och vilka eventuella krav som ska ställas på förekommande system ska undersökas. LÄS MER

 2. 2. Preliminary study of the fuel injector assembly capacity

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Siddhant Bajaj; Erik Günther-Hanssen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the near future the demand of the XPI fuel injectors of Scania Cummins JV assembled in Södertälje is predicted to increase. To meet this new demand the assembly line needs to increase its capacity. This paper is a preliminary study of how this capacity increment could be carried out to meet a future demand of 50% higher than today. LÄS MER

 3. 3. Preliminary Lander CubeSat Design for Small Asteroid Detumbling Mission

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Agne Paskeviciute; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Asteroid mining is expected to become reality in the near future. The first step is to redirect an asteroid to a stable Earth orbit so that mining technologies can be demonstrated. Detumbling of the asteroid is one of the important steps in asteroid redirection missions. LÄS MER

 4. 4. Evolution of the methodology of weight estimation and engine feasibility in preliminary design

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Baptiste Lawniczek; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som en del av Aerospace Engineering masterprogrammet som jag följde på KTH från augusti 2017 till juni 2018, fick jag slutligen en självständig studie i form av ett avhandlingsprojekt. Jag fick möjlighet att slutföra mitt 6-månaders examensprojekt på Safran Aircraft Engines i Villaroche, Frankrike. LÄS MER

 5. 5. Optimal ojämlikhet? : En uppsats om hur tillväxt påverkas av ekonomisk fördelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henning Hedman; [2019]
  Nyckelord :Ekonomisk fördelning. Kapitalfördelning. Förmögenhet. Tillväxt. Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har kapitalet koncentrerats menar flera forskare, vilket leder till frågan om vad detta kommer att innebära för ekonomin. I den här studien analyseras hur förmögenhetsfördelning påverkar tillväxt. LÄS MER