Sökning: "preliminary contract"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden preliminary contract.

 1. 1. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 2. 2. Processen kring budgivning: Krav på bifogat lånelöfte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emma Rönnberg; Linnea Rodell; [2020]
  Nyckelord :Lånelöfte; Budgivning;

  Sammanfattning : Idag finns det få restriktioner i Sverige gällande budgivningsprocessen och det finns en del anmälningar mot mäklare där de ansetts brustit i sin hantering av god fastighetsmäklarsed samt sin opartiskhet. Budgivning är oreglerad i lag och följer främst praxis och förarbeten. LÄS MER

 3. 3. Level up in a green building grading system in new construction of student housing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Madeleine Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Building certification; New construction; Housing; Sustainability; Climate impact; Miljöbyggnad; Nyproduktion; Bostäder; Hållbarhet; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : The building and construction sector accounts for a significant proportion of carbon dioxide emissions in Sweden, a total of 12.2 million tons of carbon dioxide equivalents, which corresponds to approximately 19 % of the total emissions of greenhouse gas in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Collaborative Drug Discovery with Blockchain Technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Christoffer Olsson; [2020]
  Nyckelord :Blockchain Cheminformatics immaterial rights cryptography; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The cost of developing and researching novel molecular compounds in the pharmaceutical industry is very high today. If an actor accidentally releases too much information about a novel molecule to the public the molecule becomes prior art, and as an effect, can not be patented. LÄS MER

 5. 5. Formkrav och budgivning vid köp av fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erik Johansson; Olivia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Budgivning; Formkrav;

  Sammanfattning : Titel: Formkrav och budgivning vid köp av fastigheterNivå: Kandidatuppsats inom fastighetsvetenskap. Författare: Olivia Sjöberg, Erik JohanssonHandledare: Marc Landeman Datum: Maj 2020 Syfte: I Sverige tillämpas formkrav för att bindande avtal ska uppstå vid köp av fastigheter och bostadsrätter, vilka framgår av 4:1 jordabalken, samt 6:4 bostadsrättslagen. LÄS MER