Sökning: "preliminary costing"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden preliminary costing.

 1. 1. Utveckla produktionskalkyl applicerbar för framtida till- och påbyggnader i limträ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :Produktionskalkyl; Påbyggnad; Limträ;

  Sammanfattning : In a labor market exposed to competition, it is important for a building contractor to have control over costs and working hours for his construction projects. At present, AR Bygg AB does construction work exclusively for Umehem Fastigheter AB since they are I the same business group. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan kalkyleringsmetoder, Lean och produktionsflöden av kundanpassad karaktär : Hur kostnadsprecisionen i förkalkyleringen i denna typ av produktion kan ökas samt vilken kalkyleringsmetod som passar bäst

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Emilie Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :Lean; Lean costing; costing; production flow; customized; customization; value stream costing; vsc; preliminary costing; operation times; traditional costing methods; time study; continuous improvements; manufacturing; ABC; ABC costing; made to order; industrial economy; Lean; kalkylering; kalkyleringsmetoder; tidstudie; tidsstudie; kundanpassat; kundanpassade; produktionsförbättringar; förkalkylering; produktionsflöde; produktion; traditionella kalkyleringsmetoder; ABC; ABC-kalkylering; Value stream costing; VSC; made to order; arbetsmätning; Lean kalkylering; industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Då tillverkningsindustrin går mot en högre grad av kundanpassning och implementering av Lean, samtidigt som föråldrade traditionella kalkyleringsmetoder fortfarande används i moderna industriföretag, är det intressant att utreda relationerna mellan produktionsflöden av kundanpassad karaktär, Lean samt olika kalkyleringsmetoder. Syftet är att öka kostnadsprecisionen i förkalkylen för ett produktionsflöde av kundanpassad och Lean karaktär och beskriva en generaliserbar arbetsprocess för detta. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsmodul för ett förbättrat offertförfarande och minskad icke-värdeskapande tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Samir Fetah; Peter Herrmann; [2011]
  Nyckelord :Offert; Anbud; Kalkylmall; Kretskort; Ytmontering;

  Sammanfattning : In early January 2010 the authors participated in a meeting with the chief engineer for a company in which a central part is manufacturing of printed circuit boards (PCB). At this meeting it emerged that the machinery and production methods have changed substantially since the early 1990's. LÄS MER

 4. 4. Calculated deviation : A case study at Arkivator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Elin Rickardsson; [2009]
  Nyckelord :Calculated diviation; preliminary calculation; post-costing; budget review; standard costs; budget variance; Kalkylavvikelser; förkalkyl; efterkalkyl; budgetuppföljning; standardkostnader; budgetavvikelse;

  Sammanfattning : En kalkylavvikelse kan uppstå vid jämförelse mellan förkalkylen och efterkalkylen på en order. Detta examensarbetet avser att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom en kalkylavvikelse. LÄS MER