Sökning: "prematur"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet prematur.

 1. 1. Ovary spheroid formation and quality assessment using two different protocols

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Nikki Wallius Hiltunen; [2023]
  Nyckelord :ovary; fertility; spheroid; Biosilk™; three-layer gradient system; äggstock; fertilitet; sfäroid; Biosilk™; trelagers gradientsystem;

  Sammanfattning : Redan innan födseln fastställs kvinnors fertilitet, som karakteriseras av ett begränsat antal äggblåsor, så kallade folliklar. Beståndet av folliklar minskar naturligt med åldern, samtidigt som kvinnors fertilitet beror på deras steroid- och äggproduktion. LÄS MER

 2. 2. Histological evaluations of mesenchymal stem cell therapy in a preterm IVH rabbit model.

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Emma Tordebrand; [2022]
  Nyckelord :histochemistry; immunofluorescence; immunohistochemistry; intraventricular hemorrhage; mesenchymal stem cells; peroxidase stain; rabbit brain; histokemi; immunfluorescens; immunhistokemi; intraventrikulär blödning; kaninhjärna; mesenkymala stamceller; peroxidasfärgning;

  Sammanfattning : Human mesenchymal stem cell (MSC) therapy has shown neuroprotective effects and improvement on recovery from neonatal intraventricular hemorrhage (IVH). This study focused on histological evaluations of human amniotic fluid MSC therapy during early prenatal life in a preterm IVH rabbit model. LÄS MER

 3. 3. Järnbristanemi och behandlingsmetoder : Jämförelse av effektivitet och säkerhet av intravenösa och orala järnbehandlingar av järnbristanemi vid graviditet och postpartum hos kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Obaidah Al-Assadi; [2022]
  Nyckelord :Erytrocyt; anemi; funktionell järnbrist; järnbristanemi; oralt järn; intravenöst järn; järnkarboxymaltos;

  Sammanfattning : Syre transporteras i kroppen från lungorna till vävnader bundet till hemoglobin i erytrocyter. Specifikt i hemoglobin är det järnatomen som binder syret. För att det ska bildas erytrocyter är det nödvändigt med järn, folsyra och vitamin B12. Brist på dessa leder till anemi. LÄS MER

 4. 4. Den goda viljan räcker bara så långt - sjuksköterskans upplevelse i mötet med patienter med substansberoende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annie Hillgren; Hildur Jóhannsdóttir; [2022]
  Nyckelord :substansberoende; vårdande; sjuksköterskans värderingar; kunskap; attityder; faktorer;

  Sammanfattning : Substansberoende är en folksjukdom som ökar i världen och i Sverige. Människor som lider av substansberoende har ökad risk för fysiska och psykiska besvär samt prematur död. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeutiska interventioner och utvärderingsinstrument vid behandling av femoroacetabulär impingement : En kartläggande litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Markel Ulriksson; Markus Sjöman; [2022]
  Nyckelord :Femoroacetabular impingement FAI ; physiotherapy; conservative care; patient reported outcome measures; international classification of functioning; disability; and health ICF ; Femoroacetabulär impingement FAI ; fysioterapi; konservativ behandling; patientrapporterade utfallsmått; Internationell klassifikation av funktionstillstånd; funktionshinder och hälsa ICF ;

  Sammanfattning : Bakgrund Femoroacetabulär impingement (FAI) syndrom är en allt vanligare rörelserelaterad funktionsnedsättning i höften, relaterat till en prematur kontakt mellan proximalafemur och acetabulum. Fysioterapi har visat god effekt vid behandlingen av FAI men aktuell forskning är begränsad och konsensus kring bästa behandlingsmetod saknas. LÄS MER