Sökning: "prematur"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet prematur.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av anknytning till ett prematurt barn som vårdas på neonatalavdelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Mattsson; Isabelle Kalliomaa; [2022]
  Nyckelord :Premature; neonatal; attachment; family; Prematur; neonatal; anknytning; familj;

  Sammanfattning : Background: Having a premature baby is a big change for the family. The baby needs medical care in the NICU for an indefinite period of time and the baby´s unstable health can cause the confinement to be very long.  Physical contact between parent and child is critical in building a healthy attachment. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar funktionell hypotalamisk amenorré (FHA) fertilitet och eventuell graviditet hos kvinnor med anorexia nervosa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kim Franklin; [2021]
  Nyckelord :Functional hypothalamic amenorrhea; fertility; menstrual dysfunction; eating disorder; anorexia nervosa; reproduction; Funktionell hypotalamisk amenorré; fertilitet; menstruationsrubbning; ätstörning; anorexia nervosa; reproduktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sex par har någon gång upplevt problem relaterat till fertilitet under sina reproduktiva år och efter 30 års ålder är infertilitet vanligare hos kvinnor än hos män. Flera delar av menstruationscykeln består av energikrävande processer som exempelvis ägglossning och produktion av könshormoner. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en trygg och utvecklingsstödjande miljö för prematura barn på neo-IVA : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Thórdís Ágústsdóttir; Theres Jonsson; [2021]
  Nyckelord :premature; caring environment; development; music; developmentally supportive care; touch; sound; light; prematur; vårdmiljö; utveckling; musik; utvecklingsstödjande vård; beröring; ljud; ljus;

  Sammanfattning : Extremt prematura barn behöver ofta medicinsk vård dygnet runt, vanligtvis på en neonatal intensivvårdsavdelning (neo-IVA). Miljön på neo-IVA bör erbjuda utvecklingsstödjande vård som stödjer sömn och stabila fysiologiska parametrar. LÄS MER

 4. 4. Fosterkonsekvenser till följd av röntgenstrålning – Vid konventionella och datortomografiska undersökningar i thorax-bukregionen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Terese Lövgren; Tanya Wilfer; [2020-08-05]
  Nyckelord :X-ray; computed tomography; consequences; fetus;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Wilhelm Röntgen upptäckte röntgenstrålningen och dess förmåga att tränga igenom material, utvecklades snabbt bild- och funktionsmedicinen. Tidigt uppmärksammades dock flera fosterskador till följd av röntgenstrålningen, men sedan dess har aktivt arbete skett i syfte att minska skadorna. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av, framgångsfaktorer för och risker med lyckade och misslyckade yttre vändningsförsök i Sverige : En registerbaserad kohortstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Hjalmarsson; Maryam Fathulahzadeh; [2020]
  Nyckelord :Kohortstudie; sätesbjudning; vändningsförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär tre till fyra procent av alla foster ligger i sätesläge i slutet av graviditeten. För att undvika kejsarsnitt kan kvinnan genomgå ett yttre vändningsförsök. I Sverige utförs yttre vändningsförsöket av läkare. Med yttre vändningsförsök kan risken för planerat kejsarsnitt minskas. LÄS MER