Sökning: "prematur"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet prematur.

 1. 1. Fosterkonsekvenser till följd av röntgenstrålning – Vid konventionella och datortomografiska undersökningar i thorax-bukregionen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Terese Lövgren; Tanya Wilfer; [2020-08-05]
  Nyckelord :X-ray; computed tomography; consequences; fetus;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Wilhelm Röntgen upptäckte röntgenstrålningen och dess förmåga att tränga igenom material, utvecklades snabbt bild- och funktionsmedicinen. Tidigt uppmärksammades dock flera fosterskador till följd av röntgenstrålningen, men sedan dess har aktivt arbete skett i syfte att minska skadorna. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av, framgångsfaktorer för och risker med lyckade och misslyckade yttre vändningsförsök i Sverige : En registerbaserad kohortstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Hjalmarsson; Maryam Fathulahzadeh; [2020]
  Nyckelord :Kohortstudie; sätesbjudning; vändningsförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär tre till fyra procent av alla foster ligger i sätesläge i slutet av graviditeten. För att undvika kejsarsnitt kan kvinnan genomgå ett yttre vändningsförsök. I Sverige utförs yttre vändningsförsöket av läkare. Med yttre vändningsförsök kan risken för planerat kejsarsnitt minskas. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning : beskrivet utifrån ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Anderberg; Sara Engberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Family centered care; Neonatal intensive care unit; Parents; Premature; Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Neonatalavdelning; Prematur; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år föds det 15 miljoner prematura barn i världen. Prematura barn behöver vårdas på en neonatalavdelning, tills de är friska nog att lämna avdelningen. I familjecentrerad omvårdnad betraktas familjen som en helhet. LÄS MER

 4. 4. Oral hälsa hos prematurt födda barn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa; Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Abdurahman Bafadhl; Berat Gashi; [2020]
  Nyckelord :Caries; dental hypomineralizations; plaque; premature children; Karies; mineraliseringsstörningar; plack; prematurt födda barn;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien var att studera förekomsten av mineraliseringsstörning, plack och karies hos prematurt födda barn i det primära och permanenta bettet. Metod: Studien var en litteraturstudie. Fyra databaser användes, MEDLINE, DOSS, CINAHL och PubMed, för att söka fram relevanta artiklar till litteraturstudien. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Åslund; Katrin Färnlöf; [2020]
  Nyckelord :gastrointestinal problems; nurses; parents; paediatric health care; premature; support; barnhälsovård; föräldrar; mag-tarmbesvär; prematur; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt. LÄS MER