Sökning: "prematur"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet prematur.

 1. 1. Föräldrar till barn som börjar livet på en neonatalavdelning : en litteraturöversikt om föräldrars upplevelser

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emily Henriksson; Andrea Sörehall; [2018]
  Nyckelord :Experience; Parents; Neonatal; Newborn; Premature; Upplevelse; Föräldrar; Neonatalvård; Nyfödd; Prematur;

  Sammanfattning : Att bli förälder förknippas ofta med en positiv upplevelse. För föräldrar till barn som börjar livet på en neonatalavdelning kan starten på föräldraskapet bli allt annat än förväntad. På en neonatalavdelning vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn och föräldrar ses som en självklar del i vårdteamet. LÄS MER

 2. 2. Icke farmakologiska behandlingsmetoder vid depression under graviditet : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Kajsa Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Antenatal depression; depression; maternity; perinatal depression; pregnancy; therapy; treatment; Antenatal depression; behandling; depression; graviditet; moderskap; perinatal terapi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Depression är vanligt bland unga kvinnor i fertil ålder vilket innebär att barnafödande infaller under en del av livet då många kvinnor är psykisk sårbara. Cirka 10 till 20 procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression av varierande grad under den antenatala perioden. LÄS MER

 3. 3. Mammors upplevelser av upprätthållandet av bröstmjölksproduktionen under vårdtiden på neonatalavdelningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Magdalena Johansson; Anneli Claesson; [2018]
  Nyckelord :Breastmilkproduction; Mothers; Neonatal unit; Premature.; Bröstmjölksproduktion; Mammor; Neonatalavdelning; Prematur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mamman till ett prematurt barn behöver upprätthålla sin bröstmjölksproduktion med hjälp av en bröstpump, till dess att hennes barn orkar amma. Sedan 2004 har amningsstatistiken i Sverige minskat drastiskt för prematura barn, trots god amningskultur och fördelaktig föräldraförsäkring. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars anknytning till sitt prematur födda barnEn beskrivning utifrån barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fysiska effekter och anknytning hos prematura barn vid känguruvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; Rebecka Berg; [2018]
  Nyckelord :Kangaroo mother care; skin-to-skin care; premature; attachment; physical effects; Kängurvård; hud-mot-hudvård; prematur; anknytning; fysiska effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: KMC (kangaroo mother care) är en metod där det prematura barnet ligger hud- mot-hud med en förälder. Metoden har tidigare visats vara bra för både barnet och modern. LÄS MER