Sökning: "premenstruellt dysforiskt syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden premenstruellt dysforiskt syndrom.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter och upplevelser av PMS och PMDS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Atterholm; Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; kvalitativ; kvinnor; premenstruellt dysforiskt syndrom; premenstruellt syndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) är något som drabbar cirka 20% - 40% av alla kvinnor. Symtomen uppkommer en till två veckor innan mens. De vanligaste upplevda symtomen är svullna bröst eller mage, irritation eller ångest. Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) som är den mer allvarliga formen än PMS, drabbar omkring 1,8% - 5,8%. LÄS MER

 2. 2. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
  Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

  Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Psykologer om PMDS - beredskap att upptäcka, diagnostisera och behandla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ulrika Vidlund; [2018]
  Nyckelord :PMS; PMDD; DSM-5; psychologist; knowledge; attitudes; treatment; diagnosis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Svenska psykologers beredskap och vilja att upptäcka, diagnostisera, informera och behandla patienter med diagnosen premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 123 personer rekryterade via internetforumet Facebook. Respondenterna svarade på frågor om sin upplevda kunskap, erfarenhet och attityd gällande PMDS, samt hur de förhöll sig till diagnostisering och behandling av PMDS. LÄS MER

 4. 4. Är premenstruellt dysforiskt syndrom en riskfaktor för postpartum depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Nilsson Vegehall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 10% - 20% av alla kvinnor drabbas av förlossningsdepression. Orsaken till varför detta drabbar en del kvinnor är fortfarande oklar. Omkring 3% - 5% av alla kvinnor lider av premenstruellt dysforiskt syndrom. LÄS MER

 5. 5. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER