Sökning: "premenstruellt syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden premenstruellt syndrom.

 1. 1. Hur effektiva är orala preventivmedel innehållande drospirenon i kombination med etinylöstradiol vid behandling av premenstruella symtom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Charlotte Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Premenstruella symtom; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; kombinerade orala preventivmedel; drospirenon;

  Sammanfattning : Background: Premenstrual syndrome (PMS) are common in more than 75 % of all women with menstruation. The prevalence of moderate to severe PMS is 20-40 % and the prevalence of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is 3-8 %. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömn och premenstruellt syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Grubb; Jessica Österberg Klang; [2020]
  Nyckelord :premenstrual syndrome PMS; female health; lifestyle behaviours; stress; sleep; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom PMS är återkommande emotionella, psykologiska och fysiska symptom som börjar i menstruationscykelns sista vecka innan mens. Ännu har ingen biologisk markör kunnat förklara den komplexa symtombilden vilket gör det relevant att studera PMS som en kombination av bidragande faktorer. LÄS MER

 3. 3. Egenvårdsstrategier vid premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforiskt syndrom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Lindqvist; Lovis Tjärnberg; [2020]
  Nyckelord :Coping; Empowerment; PMS PMDD; Self-care; Suffering; Copingstrategier; Egenvård; Empowerment; Lidande; PMS PMDS;

  Sammanfattning : Bakgrund Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är tillstånd som innebär en samlad mängd psykiska och/eller fysiska premenstruella besvär hos vissa kvinnor. Dessa tillstånd utgör ett stort lidande och kan leda till psykisk ohälsa, långtidssjukskrivningar, somatiska besvär, drabbade relationer samt svårigheter att klara av sin vardag. LÄS MER

 4. 4. Självstigma, uppfattat stigma och det premenstruella syndromet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malou Järudd; [2019]
  Nyckelord :self-stigma; perceived stigma; PMS; mental health; women;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom (PMS) och menstruation är stigmatiserade ämnen. Det kan ge kvinnor bristande självkänsla och hjälper till att upprätthålla den negativa tonen i diskussionen vilket gör att de kan vara svårt eller till och med tabu att prata om. Stigma från våra närstående kan bidra till ökad självstigmatisering. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter och upplevelser av PMS och PMDS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Atterholm; Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; kvalitativ; kvinnor; premenstruellt dysforiskt syndrom; premenstruellt syndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) är något som drabbar cirka 20% - 40% av alla kvinnor. Symtomen uppkommer en till två veckor innan mens. De vanligaste upplevda symtomen är svullna bröst eller mage, irritation eller ångest. Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) som är den mer allvarliga formen än PMS, drabbar omkring 1,8% - 5,8%. LÄS MER