Sökning: "premenstruellt syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden premenstruellt syndrom.

 1. 1. Självstigma, uppfattat stigma och det premenstruella syndromet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malou Järudd; [2019]
  Nyckelord :self-stigma; perceived stigma; PMS; mental health; women;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom (PMS) och menstruation är stigmatiserade ämnen. Det kan ge kvinnor bristande självkänsla och hjälper till att upprätthålla den negativa tonen i diskussionen vilket gör att de kan vara svårt eller till och med tabu att prata om. Stigma från våra närstående kan bidra till ökad självstigmatisering. LÄS MER

 2. 2. MENSTRUATIONSCYKELNS BETYDELSE FÖR TRÄNINGSFREKVENS HOS KVINNLIGA MOTIONÄRER -en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andrea Lindgren; Anna Nyman; [2018-01-22]
  Nyckelord :Regelbunden menstruationscykel; Fysisk träning; Träningsfrekvens; Menstruationssmärta; Premenstruellt syndrom; Kvinnor; Motionär;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Menstruationscykeln och dess påverkan på träningsprestation har under de senaste årtiondena blivit ett uppmärksammat forskningsområde och viss forskning tyder på att menstruationscykeln kan påverka träningens resultat. Dock saknas forskning på menstruationscykelns betydelse för kvinnors träningsfrekvens. LÄS MER

 3. 3. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
  Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

  Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Menstruationscykelns påverkan på prestation vid träning. En kvantitativ studie på roller derby spelare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Andén; [2018]
  Nyckelord :Menstruationscykel; Premenstruellt syndrom; Idrottslig prestation; Roller derby; Self-efficacy; Emotionsreglering; Upplevelse av prestation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Menstruationscykeln och premenstruella besvär ses att ha en påverkan på idrottares prestation. Detta berör både fysisk och psykisk prestation vid träning och tävling. Vilket är förknippat med de hormonella förändringar som sker i menstruationscykeln. LÄS MER

 5. 5. Kostens hälsomässiga effekter hos kvinnor i fertil ålder : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karina Kampe; [2018]
  Nyckelord :Fertility; Menopause; Women; Premenstrual Syndrome; Diet; fertilitet; klimakterium; kvinnor; premenstruellt syndrom; kost;

  Sammanfattning : Inledning Generella riktlinjer för kost och hälsa har historiskt utformats utifrån forskning på män, vilket resulterat i att kvinnor i fertil ålder ofta blivit missförstådda, misstolkade och felbehandlade. Låggradig inflammation, snabbmat och den moderna livsstilen, misstänks vara grund för flera sjukdomar vilka övervägande drabbar kvinnor. LÄS MER