Sökning: "prenatal period"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden prenatal period.

 1. 1. Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Wennerholm; Nellie Ahlfors; [2021]
  Nyckelord :prenatal period; anxiety; depression; depressive equivalents; relationship satisfaction; self-efficacy; expectations; parenthood; pregnancy; third trimester; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. LÄS MER

 2. 2. Kan användning av paracetamol under graviditeten medföra risk för barnet och leda till beteendeproblem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Tara Barzanji; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Paracetamol is the most common medicine used as painkiller in the world. Since it has been on the market for a very long time it has been thought to be one of the safest medicines to use during pregnancy. Many women use this medicine for different indications during pregnancy thinking it is safe for the fetus. LÄS MER

 3. 3. Effekt av prenatal supplementering med DHA från algolja på barnets uppmärksamhet och mentala utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lovisa Isaksson; Mia Andersson; [2017-06-02]
  Nyckelord :dokosahexaensyra; kognition; uppmärksamhet; mental utveckling; algolja; docosahexaenoic acid; cognition; attention; mental development; algal-oil;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Effect of prenatal supplementation with DHA from algal-oil on the attention andmental development of the childAuthor: Mia Andersson & Lovisa IsakssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2017Background: During gestation the foetus undergoes a massive evolution and the omega-3fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) is important for the brain development during thatperiod of time. Today, the recommended daily intake of DHA for pregnant women is 200 mgfrom a dietary source. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas relationen mellan hunden och dess ägare beroende på om relationen påbörjas när hunden (canis familiaris) är valp eller vuxen? : val av kön hos hunden – påverkar det relationen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Natalie Kantidenou; [2017]
  Nyckelord :hund; relation; beteende; social beteende;

  Sammanfattning : En relation är ett samspel mellan två individer. Det samspelet kan påverkas av flera olika faktorer, vilket kan påverka styrkan i relationen. LÄS MER

 5. 5. Svenskfödda och utlandsfödda kvinnors amningsplanering och amningsduration

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christina Rönnberg; Angelica Sköldh; [2015]
  Nyckelord :Breastfeeding; duration; ethnicity; planning;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, the breastfeeding rate has decreased in recent years. Breastfeeding provides short-term and long-term health effects of the child and the woman. LÄS MER