Sökning: "prenumeration"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet prenumeration.

 1. 1. ”JA, VI ÄR JU HELT BESATTA I DE DÄR SIFFRORNA!” - En kvalitativ intervjustudie om hur journalister resonerar kring arbetsrutiner och nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Asplund; Nadia Mattsson; [2019-06-28]
  Nyckelord :Betalvägg; Betalstrategi; Journalist; Journalistik; Journalistikens kommersialisering; Nyhetsvärdering; Strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Att utifrån teorier om nyhetsvärdering och journalistikens kommersialisering få en fördjupad förståelse för hur journalister arbetar med och resonerar kring nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.Teori: Journalistikens kommersialisering, Nyhetsvärdering. Metod: Kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Kläduthyrning - framtidens textila konsumtionssätt? : En undersökning av möjligheter för prenumerationsbaserad uthyrning av textila friluftsprodukter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Lind; Anneli Hageström; [2019]
  Nyckelord :Clothing rental; subscription; outdoor clothing; collaborative consumption; consumer behavious; collaborative fashion consumption; Kläduthyrning; prenumeration; friluftskläder; kollaborativ konsumtion; konsumentbeetende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker möjligheter för utveckling av prenumerationsbaserad uthyrning av friluftskläder med utgångspunkt i pilotprojektet lanserat av företag X. Detta genom att besvara om det finns intresse och en potentiell marknad för uthyrning via prenumeration av friluftskläder, vad som krävs av en uthyrningstjänst för att konsumenter ska övergå till att prenumerera på att hyra sina kläder istället för att köpa nya, samt hur ett koncept kan utformas där utbudet upplevs som tillräckligt och personligt för varje kund. LÄS MER

 3. 3. Predicting and Explaining Customer Churn for an Audio/e-book Subscription Service using Statistical Analysis and Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kajsa Barr; Hampus Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Statistics; Machine learning; customer churn; random forest; logistic regression; Statistik; Maskininlärning; random forest; logistisk regression; kundbortfall;

  Sammanfattning : The current technology shift has contributed to increased consumption of media and entertainment through various mobile devices, and especially through subscription based services. Storytel is a company offering a subscription based streaming service for audio and e-books, and has grown rapidly in the last couple of years. LÄS MER

 4. 4. A Machine Learning approach to churn prediction in a subscription-based service

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clas Blank; Tomas Hermansson; [2018]
  Nyckelord :machine learning; churn; subscription; random forest; SVM; neural network; logistic regression; gini impurity; features;

  Sammanfattning : Prenumerationstjänster blir alltmer populära i dagens samhälle. En av nycklarna för att lyckas med en prenumerationsbaserad affärsmodell är att minimera kundbortfall (eng. churn), dvs. kunder som avslutar sin prenumeration inom en viss tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Patient generated health data and its effects on user experience in digital healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Linn Norberg; Linus Emme; [2017]
  Nyckelord :Digital healthcare; doctor; patient; health data; connected medical devices; user experience design; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : By the year of 2025, Sweden aims to be the best country in the world at using the opportunities offered by digitalization in healthcare. One way to digitalize healthcare is through the use of connected health devices and patient generated health data. LÄS MER