Sökning: "preoperative interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden preoperative interventions.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att minska kirurgpatientens preoperativa oro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Love Hedström; Julia Wahlgren; [2018]
  Nyckelord :Anxiety; preoperative; nursing care; Oro; preoperativ; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background/Problem: Preoperative anxiety is common with patients undergoing surgery. The anxiety may be associated with severe postoperative complications which are costly and sometimes life threatening. It is therefore necessary to investigate what kind of interventions could be valid and effective to prevent or treat preoperative anxiety. LÄS MER

 2. 2. Preoperative training of pigs used for kidney transplantation research : refinement of postoperative procedure

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anneli Rydén; [2017]
  Nyckelord :urine; blood sampling; stress-free; nursing; swine; catheterization;

  Sammanfattning : The use of pigs as a preclinical model has increased dramatically the last decades. The specie´s unique anatomy and physiological features make it an appropriate transplantation study model for humans. In human medicine, kidney transplants have been established as the best and most cost-effective treatment for people with end-stage renal failure. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska interventioner för att minska preoperativ ångest hos vuxna patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Izabela Lazzaro; [2017]
  Nyckelord :Preoperative anxiety; Preoperative care; Nursing interventions; Non-pharmacological interventions; Preoperativ ångest; Preoperativ vård; Omvårdnadsåtgärder; Icke-farmakologiska interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att preoperativ ångest utgör ett vanligt förekommande problem hos patienter som skall genomgå kirurgi. Flera studier visade att den kan leda till olika postoperativa komplikationer. Det är sjuksköterskans ansvar att både identifiera och åtgärda ångest inför ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Effekten av musik som åtgärd vid preoperativ ångest och oro : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Asplind; Annika Friberg; [2016]
  Nyckelord :Alternative nursing intervention; music intervention; sound environment; well-being; quantitative; Alternativ omvårdnadsåtgärd; musikintervention; ljudmiljö; välbefinnande; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ångest och oro är vanligt förekommande hos patienter inför kirurgiska ingrepp. Studier har visat att högre grad av preoperativ ångest och oro är associerat med större behov av lugnande premedicinering, högre doser av narkosläkemedel, förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, högre postoperativ smärta samt en långsammare och mer komplicerad postoperativ återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder vid preoperativ ångest : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christoffer Strandberg; Johan Vahlgren; [2015]
  Nyckelord :Preoperative; Anxiety; Nursing interventions; Surgery; Individualized; Preoperativ; Ångest; Omvårdnadsåtgärder; Kirurgi; Individanpassad;

  Sammanfattning : Introduktion:Ångest inför operation är vanligt och kan bero på rädsla för operationen, smärta, att vakna upp under anestesin och döden. Ångesten är påfrestande för patienten och kan leda till olika postoperativa komplikationer. LÄS MER