Sökning: "preoperativt"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet preoperativt.

 1. 1. Patientens upplevelser av förändringar av  levnadsvanor i den preoperativa fasen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Södervall Jönsson; Ida Vigren; [2019]
  Nyckelord :Alkoholstopp; förebyggande sjukgymnastik; levnadsvanor; nikotinstopp; preoperativt; upplevelser och viktnedgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det som utgör de största riskfaktorerna för ohälsa idag är alkohol, rökning och otillräcklig fysisk aktivitet. Preoperativt är det önskvärt att patienten befinner sig i bästa skick för att minska komplikationsriskerna. Det ställs idag inom vissa regioner krav på patienter att förändra sina levnadsvanor. LÄS MER

 2. 2. Mastektomiopererade kvinnors sexuella hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Kallfors; Lina Klänge; [2019]
  Nyckelord :Breast Neoplasm; mastectomy; sexual health; sexuality; sexual wellbeing and experience; Bröst neoplasm; mastektomi; sexuell hälsa; sexualitet; sexuellt välbefinnande och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige. En behandling går ut på att operera bort hela eller delar av det sjuka bröstet. Behandlingen har många gånger sekundär verkan på individens sexuella hälsa.  Syfte:Att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors sexuella hälsa efter utförd mastektomi. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid preoperativ ångest : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Caroline Anderberg; Maryann Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Preoperativ vård; Ångest; Omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion: Över 3 000 000 kirurgiska ingrepp utfördes i Sverige under år 2017. Preoperativ ångest är vanligt förekommande och kan bero på bland annat rädsla för anestesi, smärta eller den främmande och hotande situation som en operation medför. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans preoperativa information för patientens postoperativa smärtupplevelse : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sandra Bergendahl; Madelene Lövstrand; [2019]
  Nyckelord :Hip; information; nursing; pain; preoperative; postoperative; person-centred care; Höft; information; omvårdnad; preoperativ; postoperativ; personcentrerad vård; smärta;

  Sammanfattning : Höftkirurgi är ett vanligt ingrepp både som elektivt och akut. Sjuksköterskans arbete inkluderar preoperativ information vilken oftast ges muntligt. Studier visar att smärta ofta är ett problem postoperativt. LÄS MER

 5. 5. Omhändertagande vid submukös gomspalt – en översikt av patientgruppen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Louise Nyman; [2018-12-13]
  Nyckelord :submukös gomspalt; Sahlgrenska Universitetssjukhuset; omhändertagande; operation; talbedömning; submucous cleft palate; Sahlgrenska University Hospital; care program; surgery; speech assessment;

  Sammanfattning : At Sahlgrenska University Hospital there is no overview of the patients with submucous cleft palate. The purpose of this study was to create such an overview regarding number of patients, surgical techniques and postoperative results regarding velopharyngeal function. LÄS MER