Sökning: "preoxygenering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet preoxygenering.

 1. 1. Förebyggande metoder av atelektaser under anestesi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thim Pamnér; Lena Stankoska; [2019]
  Nyckelord :Atelektaser; anestesi; positive end-expiratory pressure; continuous positive airway pressure; tidalvolym; lungrekrytering; preoxygenering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 90% av patienterna som genomgår anestesi utvecklar atelektaser. Atelektaser kan i sin tur ge upphov till inflammatoriska processer som postoperativt kan leda till lungkomplikationer. LÄS MER

 2. 2. Atelektasförebyggande strategier Anestesisjuksköterskans perioperativa riskbedömning och hantering i förhållande till den överviktiga patienten

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Bennour; Hanna Scherwin; [2015-08-04]
  Nyckelord :Atelektaser; övervikt; generell anestesi; PEEP; positionering; preoxygenering; lungrekrytering; atelectatis; overweight; general anesthesia; positioning; preoxygenation; lung recruitment manouver;

  Sammanfattning : Vid sövning uppstår atelektaser hos 90% av alla patienter. Atelektaser kan leda till respiratoriska komplikationer. Ökad kroppsvikt har visat sig ha ett samband med större atelektasiska områden. LÄS MER

 3. 3. Preoxygenering inför generell anestesi- En observationsstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Lena Teiler; Eva-Karin Andersson; [2015-08-04]
  Nyckelord :Preoxygenation; atelectatis; difficult airway;

  Sammanfattning : Preoxygenering är en teknik där patienten ges syrgas via andningsmask före anestesiinduktion för att förlänga den möjliga apnétiden utan att patienten drabbas av hypoxi. Det finns studier som visar att värdena för preoxygenering i den kliniska verksamheten ofta inte når upp till de ≥ 90 % EtO2 som bör eftersträvas. LÄS MER

 4. 4. Patientens behov av delaktighet inför anestesi : skillnader mellan kvinnor och män

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Claudio Orellana Pino; [2014]
  Nyckelord :Uneasiness; preoxygenation; participation; patient-centered care.; Obehagskänsla; preoxygenering; delaktighet; patientcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att patienten, framför allt kvinnor, upplevde sig utlämnade, nervös, ångestfyllda och oroliga inför och under det korta mötet med anestesisjuksköterskan innan operation.Syftet: är att undersöka patientens upplevelse av obehag och delaktighet i mötet med anestesisjuksköterskan inför en nedsövning och om patientens kön har någon betydelse för detta. LÄS MER

 5. 5. Anestesi och intensivvårdssjuksköterskans hantering av mekanisk ventilation : - en litteraturstudie om minskning av atelektasbildning och förebyggande av komplikationer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Söderman; Kadidia Arnland; [2013]
  Nyckelord :Atelektaser; generell anestesi; mekanisk ventilation; postoperativa pulmonella komplikationer.;

  Sammanfattning : Background Atelectasis is a commun respiratory complication related to general anesthesia and may contribute to pneumonia and acute respiratory failure. Atelectasis apear within 10 minutes after anesthetization and occur in 90% or more anesthezied patients regardless of age and gender. LÄS MER