Sökning: "preparedness ambulance"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden preparedness ambulance.

 1. 1. Skjutning konstaterad! Ambulanssjuksköterskans förberedelser vid utlarmning till en plats där en patient blivit skottskadad

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Andreas Ahnlund; Pontus Tännström; [2019]
  Nyckelord :Förberedande strategier; prehospital omvårdnad; ambulanssjuksköterskor; skottskada; kritisk incident teknik;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: Social development in Sweden points to an environment where shootings with firearms become an increasingly common phenomenon among criminal groups. With the Terrorist attack of April 7, 2017, the Civil Protection and Preparedness Authority (MSB) has been commissioned by the government to investigate what needs to be resolved in order for society to be better prepared for events with ongoing fatalities. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Johansson; Oskar Rudolfsson; [2018]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Upplevelse; Ny; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Ambulance care today is an essential part of emergency care and includes examination, care and treatment of patients, which imposes high demands on the competence of the specialist trained ambulance nurse. The ambulance nurse cares for all types of patients based on the patient's individual needs and sometimes complicated disease picture, and the person must daily decide on treatment and nursing in most complex patient meetings. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar prehospitalt : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Benedicte Fjellstad; Johnny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Suicidal thoughts; Prehospital emergency care; Experiences; Nurse; Suicid; Suicidnära tankar; Prehospital akutsjukvård; Upplevelser; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Suicid och suicidförsök är ett folkhälsoproblem världen över och bara i Sverige tar ca 1500 människor sitt liv varje år, vilket blir ca fyra per dag. Suicidförsök är vanligare bland kvinnor, däremot fullföljer män oftare sin suicid. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av hur arbetsmiljön påverkar omvårdnaden : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Graucob; Lizette Janesten; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Physical work environment; Psychosocial work environment; Prehospital care; nursing.; Ambulanssjuksköterska; Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Prehospital sjukvård; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Prehospital sjukvård innebär akuta medicinska insatser som sker utanför sjukhus av hälso- och sjukvårdspersonal. I mötet med patienten ingår det i ambulanssjuksköterskans arbetsroll att värna om patientens integritet samt organisera omvårdnaden så att det främjar patientens välbefinnande och minskar lidande. LÄS MER

 5. 5. Resource management analysis at the prehospital emergency care unit in north-western Skåne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Benjamin Fossum; Johan Hedborg; [2016]
  Nyckelord :logistics; healthcare logistics; ambulance logistics; emergency medical services; ems; preparedness; workload; coverage;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the preparedness at the prehospital emergency care unit in north-western Skåne. Measuring preparedness is important to ensure that the ability to respond on emergency calls is satisfactory. To do this for north-western Skåne historical data from 2015 was extracted from SOS Alarm’s database. LÄS MER