Sökning: "preparedness for the future"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden preparedness for the future.

 1. 1. Det finns en stor korruption bland nyhetsmedier : En studie om nyhetsmediernas påverkan på Folkhälsomyndighetens trovärdighet under covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Silvana Gutierrez; Emma Måhlgren Radibratovic; [2022]
  Nyckelord :Source credibility; media credibility; digital media; traditional media; public health authority; credibility; covid-19; news media; source credibility; digitala medier; media credibility; traditionella medier; folkhälsomyndigheten; trovärdighet; covid-19; nyhetsmedier;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat många länder runt om i världen. Folkhälsomyndigheten i Sverige införde restriktioner och rekommendationer för att skydda samhällets befolkning från att smittas av viruset. I samband med pandemin har det uppkommit ett överflöd av nyheter gällande covid-19 inom både traditionella och digitala medier. LÄS MER

 2. 2. Disaster Risk Reduction and Management in Metro Manila, Philippines : Case Study of the 2020 Typhoons: Quinta, Rolly and Ulysses

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sara Ellinor Granström; [2022]
  Nyckelord :Disaster risk reduction and management; Philippines; Metro Manila; typhoons; tropical cyclones; loss and damage; transformation as liberation; Reducering och hantering av katastrofrisker; Filippinerna; Metro Manila; tyfoner; tropiska cykloner; förlust och skada; förändring som befrielse;

  Sammanfattning : The Philippines is considered one of the most vulnerable countries in the world to climate disasters due to a combination of its geospatial, political, economic, and social attributes. The nation gets hit with an average of 20 annual tropical cyclones, also known as typhoons, and through the process of climate change, these events are only growing in both frequency and magnitude. LÄS MER

 3. 3. En livsmedelsberedskap för en osäker framtid : En jämförande studie av svensk och finsk livsmedelsberedskap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Poletti San Martin; [2022]
  Nyckelord :Resilience; Risk governance; Food contingency planning; Food security; Resiliens; samhällsstyrning; livsmedelsberedskap; matsäkerhet;

  Sammanfattning : I Sverige och Finland sker idag ett kontinuerligt och växande arbete för att skapa ökad resiliens och för att mer effektivt kunna förebygga och hantera risker, sårbarheter och hot. Grannländerna har rätt likartade utgångspunkter på en rad områden men när det kommer till krisberedskap valde Finland en annan väg än Sverige under 1990-talets slut. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i kris: övningsrundan : En intervjustudie av Räddningstjänstens ledarskapserfarenheter från en storskalig krisövning

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Hanna Finell; [2022]
  Nyckelord :leadership; fire fighter; crisis management; crisis exercise; terror exercise; experience; ledarskap; räddningstjänst; krishantering; krisövning; terrorövning; erfarenhet;

  Sammanfattning : Genom kvalitativa intervjuer med ledare inom Räddningstjänsten undersöker studien hur ledare bygger relevant erfarenhet från krisövningar inför hanterandet av framtida kriser. Fokus var en tvådagars scenariobaserad krisövning vid Revingehed som simulerade ett omfattande jordskred och en terrorhändelse. LÄS MER

 5. 5. UPPLEVELSER AV ANVÄNDANDET AV VÄLFÄRDSTEKNIK INOM ÄLDREOMSORGEN : En systematisk litteraturöversikt ur medarbetarnas perspektiv

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna-Terese Sporrong; [2022]
  Nyckelord :implementering; medarbetares upplevelser; systematisk litteraturöversikt; välfärdsteknik; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Background: Municipal elderly care is facing several challenges to cope with tomorrow's care and care initiatives. Implementing and using welfare technology, with a focus on the elderly persons increasing their independence and security while improving the employees' work environment, is seen as a possible way to succeed in maintaining quality in elderly care in the future. LÄS MER