Sökning: "preposition usage"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden preposition usage.

 1. 1. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 2. 2. A Corpus Based Study in Morpheme Acquisition Order of Young Learners of English : A comparison of Swedish students in grade 6 and grade 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Su Yin Khor; [2013]
  Nyckelord :morpheme acquisition order; natural order hypothesis; second language acquisition; Swedish learners; first language influence and transfer; corpus; morphological congruency;

  Sammanfattning : This study investigated the morpheme acquisition order of Swedish students in grades 6 and 7, utilizing corpus texts drawn from the Uppsala Learner English Corpus (ULEC). It is an extension of Khor (2012) that focused on students in grades 9 and 12. LÄS MER