Sökning: "prepositionsanvändning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet prepositionsanvändning.

 1. 1. ʕAM BIYUKTUB MAʕA L-ʔALAM – HAN SKRIVER TILLSAMMANS MED PENNAN. En avgränsad studie om libanesiska arvspråkstalares prepositionsanvändning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sylvia Ågren; [2018-09-12]
  Nyckelord :arabiska; arvsspråk; arvsspråkstalare; libanesisk dialekt; prepositionsanvändning;

  Sammanfattning : En studie av arvsspråkstalares användning av prepositionerna bi och maʕa i arabiska, libanesisk dialekt. Intervjuer har genomförts med fyra talare där elicitering skett med hjälp av bilder. Resultatet visar att talarna förenklar sin användning genom att överanvända prepositionen maʕa.. LÄS MER

 2. 2. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 3. 3. Prepositionsbruk hos personer med annat hemspråk än svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sonja Andersson; [2010-06-24]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; prepositionsbruk; transfer;

  Sammanfattning : 22 informanter med olika hemspråk fick i uppgift att skriva en uppsats i form av ett brev på svenska. Dessa uppsatser översattes mening för mening till respektive språk av andra språkligt kunniga informanter. Sedan översatte de språkkunniga informanterna uppsatsernas meningar ord för ord tillbaka till svenska. LÄS MER