Sökning: "prepper"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet prepper.

 1. 1. Visualisering av krisberedskap i brädspel : En visual analysis av spelet Prepper - Var inte rädd, var förberedd!

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jesper Hoff; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay goes through how the board game Prepper - Var inte rädd, var förberedd! Visualizes crisis information. By using perform a semiotic analysis, you can see how the game visualizes crisis information for the player. LÄS MER

 2. 2. Svenska preppers : Mellan individualism och solidaritet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sanja Lindgren; [2021]
  Nyckelord :prepping; prepper; risksamhälle; individualism; solidaritet; tillit;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för preppers relation till riskerna i dagens samhälle och belysa deras balansgång mellan individualism och solidaritet. I studien har preppers syn på sig själva och deras drivkrafter undersökts. LÄS MER