Sökning: "preschool garden"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden preschool garden.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Nyckelord :garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. LÄS MER

 2. 2. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Lazar; [2022]
  Nyckelord :takgårdar; barnperspektivet; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; förtätning; barns rörelsefrihet;

  Sammanfattning : Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer. Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för barnen. LÄS MER

 3. 3. ”Att barnen lär sig mycket bättre utomhus” : Förskollärares beskrivningar av arbetet med utomhuspedagogik innan och under coronapandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Amanda Hedström; Frida Berge; [2021]
  Nyckelord :coronapandemin; lärande; medupptäckare; planering; projektarbete; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts med syftet att undersöka hur förskollärare planerar för och  använder utomhuspedagogiken, samt om den pågående coronapandemin har givit upphov till några förändringar vad gäller utomhuspedagogiken. Studien har genomförts genom att intervjua nio förskollärare som har fått beskriva sitt arbete med utomhuspedagogik, både hur de planerar för utomhuspedagogiken och om det är någon skillnad mellan den planerade undervisningen utomhus och inomhus, samt hur de använder utomhuspedagogiken för att gynna barns lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Can you practise conceptual subitizing on a tablet? : A quantitative study using an educational game as a research instrument.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Löfstrand; [2021]
  Nyckelord :Subitizing; Subitising; Preschool; Children; Learning; Tablet; Educational Game;

  Sammanfattning : This study investigates the potential of using a newly developed sub-game in the Magical Garden research platform as a method of teaching preschool children subitizing. Thirty preschool children played the game, identifying formation with four, five and six objects. LÄS MER

 5. 5. Miljöteknik i bilderböcker : En semiotisk bildanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Annette Kennethsdotter; [2021]
  Nyckelord :Bildanalys; bilderböcker; förskola; hållbar utveckling; miljö; miljöteknik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out whether environmental technology is made visible in picture books. The study was based on three questions, the first question is about how technology`s impact on the environment society is made visible in picture books, the second question is about how picture books highlight the concept of sustainable development together with technology and the third deals with what variations of technology that picture books highlight. LÄS MER