Sökning: "preschool-education"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet preschool-education.

 1. 1. More differences than similarities : A multiple case study of preschool education and care in Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lina Sundström; [2019]
  Nyckelord :Preschool; quality; developing countries; special educational needs;

  Sammanfattning : This study about preschool education and care in four preschools, in Uganda, used a mixed-methods approach and a multiple-case study design. It investigated the preschools’ qualities, the resources available, the organisation, characteristics in regard to children with special educational needs and the preschools’ strengths, challenges and improvement needs. LÄS MER

 2. 2. ”Jag lärde mig att läsa när jag tittade på Fem myror är fler än fyra elefanter” : En undersökning om lärares användning av film i F-klass för att främja läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Gunnmo; [2019]
  Nyckelord :Film; läs- och skrivutveckling; F-klass; multimodal text; semiotiska resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskoleklassen ligger stort fokus på ett lustfyllt lärande där lek och skapande ges stort utrymme. Att kunna utveckla barns språk och förmåga till kommunikation genom att arbeta med och tolka olika typer av texter som kombinerar ord, bild och ljud är centralt i en förskoleklass. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med empati i förskolan : Hur förskollärarna arbetar med barns empatiska förmåga i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Qarin Piehl; [2019]
  Nyckelord :Pedagogic; empathy; preschool;

  Sammanfattning : Empathy is an important human trait that we need to communicate with other individuals. According to the research found in this paper, the lack of empathy in children leads often to developing of aggressive behavior that causes communication difficulties with the children. LÄS MER

 4. 4. Bryt den hungriga ditt bröd : En diskursanalys av förskolans värdegrund i nutida och historiska läroplanstexter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Miriam Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Swedish preschool curriculum; core values; discourse; Förskolans läroplan; värdegrund; diskurs;

  Sammanfattning : This essay is a study of the core values of the Swedish preschool curriculum. The national preschool curriculum begins by outlining the foundation of core values which the preschool education rests on. In the new national preschool curriculum Lpfö18, which takes effect in the summer of 2019, the core values have been changed to some extent. LÄS MER

 5. 5. Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susan Empell; [2019]
  Nyckelord :action research; empowerment; collegial learning; mentoring dialogues; diary writing; pedagogical quality; reflection; time;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. LÄS MER