Sökning: "preschool-education"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet preschool-education.

 1. 1. Vårdnadshavares delaktighet i förskolans utbildning : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om vårdnadshavares delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Liljedahl; Lina Nazar; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; förskola; förskollärare; kommunikation; relationer; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studien beskriver förskollärares perspektiv på vårdnadshavares delaktighet i förskolans utbildning. Vi har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare som arbetar med barn i olika åldrar. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i förskolan ur ett multimodalt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Hansson; Mallak Amad; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; digitalisering; lärplattor; multimodalt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vad digitaliseringen i förskolan innebär och hur den fungerar i praktiken. Vi vill försöka klargöra hur uppdraget om digitaliseringen i läroplanen ska bli relevanta för all personal i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan : Förskollärares syn på möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ayako Kuwada Ellner; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :influence; parents; participation; preschool; preschool teacher; delaktighet; förskola; förskollärare; inflytande; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute to the knowledge about preschool teachers views of parents influence and participation in preschool education. The study’s questions are how preschool teachers describe and make opportunities for parents influence and participation and what kind of opportunities and challenges they meet in their work. LÄS MER

 4. 4. Förskoleundervisning och omsorg, som ett uttryck för etik i en postmodern diskurs : En kvalitativ studie av pedagogers syn på undervisning och omsorg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Veronica Söderman Revelj; [2020]
  Nyckelord :Pre-schooleducation; caregiving; postmodern discourse; discourse analysis;

  Sammanfattning : This study examines the early learning educators’ view on the framework of "caregiving" and "education" in preschool. A qualitative method has been used by conducting and analysing four in-depth interviews with four early learning educators. LÄS MER

 5. 5. Begreppet undervisning – hur det definieras och tillämpas inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Bill Rodas Jaramillo; Selvete Krasniki; [2020]
  Nyckelord :Teaching; learning; preschool; spontaneous activities; planned activities; Undervisning; lärande; förskola; spontana aktiviteter; planerade aktiviteter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and gain a more in-depth understanding of how the concept of teaching is defined by preschool teachers and how the concept of teaching is applied within preschool activities. In our independent work, we would like to explore how preschool teachers define the concept of teaching and how teaching is applied within preschool activities. LÄS MER