Sökning: "presentationsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet presentationsmaterial.

 1. 1. Entreprenörens resa fram till pitch : En kvalitativ studie om att attrahera investerare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Josephine Bengtsson; Julia Lind; [2022]
  Nyckelord :Pitch; attract; investment; entrepreneur; young companies; preparatory work; Pitch; attrahera; investering; entreprenör; unga företag; förarbete;

  Sammanfattning : Unga företag utgör en stor del av alla företag i samhället och bidrar till utveckling inom många områden. För att unga företag ska kunna få förutsättningar att växa krävs det extern finansiering. Entreprenörer måste arbeta målmedvetet för att attrahera investerare till företaget. LÄS MER

 2. 2. Data driven customer insights in the B2B sales process at high technology scaleups

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA STRÖMBERG; [2021]
  Nyckelord :B2B; selling; data driven; customer insights; presentation; scaleup; sales process; B2B; försäljning; datadrivna; kundinsikter; presentation; scale up; försäljningsprocessen;

  Sammanfattning : When scaling a company it is important to implement customer insights to achieve growth of revenue. Understanding and defining a suitable B2B sales process has also been shown to play an important part in enhancing sales, and traditional processes include multiple steps performed by sales representatives. LÄS MER

 3. 3. Kineseri i kontext : Bruket av Kina slott som lustslott på 1700-talet och som kulturarv idag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joanna Kiesler Svensson; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; Kina slott; kulturarv; 1700-tal.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka Kina slott som det fungerade under sin uppkomst och hur det fungerar som kulturarv idag, med fokus på vilken blick tillbaka på 1700-talet som Kina slott idag aktiverar. Slottets användning under 1700-talet och de ideal som ledde fram till dess tillkomst, ställs emot de ideal som förmedlas i dagens iscensättning av Kina slott. LÄS MER

 4. 4. Safety Education for Future Mining

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :education material; mining industry; training methods; utbildningsmaterial; gruvindustrin; utbildningsmetoder;

  Sammanfattning : The work environment in mines have changed during the last decades. Compared to when birds were used to examine the air quality in coal mines, today’s mines strive for a zero-entry production. Which means that the persons who works at the mining company are stationed over ground - instead of under it. LÄS MER

 5. 5. Presentation Slides Recommender System Design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yiming Fan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Using presentation software such as PowerPoint or Keynote to sup- port lectures and presentations has become ubiquitous in both academia and industry. However, designing the visuals of presentation slides is a time-consuming and laborious task; repetitive steps are required for selecting templates, organizing objects, and optimizing layouts. LÄS MER