Sökning: "presentationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet presentationsteknik.

 1. 1. Visualiseringsteknikens inverkan på olika beslutsfattare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Martin Erlandsson; Fredrik Furbring; [2020]
  Nyckelord :Visualization; Presentation technique; Home building industry; Communication.; Visualisering; presentationsteknik; småhustillverkare; kommunikation.;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i hur en beslutfattare påverkas av olika visualiseringar och presentationssätt. De material som har undersökts är fyra olika husmodeller som arbetats fram och därefter togs fyra olika renderingsalternativ fram med hjälp av olika renderingsprogram. LÄS MER

 2. 2. Höjdmätare för fallskärmshoppning : Metoder för höjdmätning samt framtagning av algoritmer för vald metod

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Linnea Björck; Johan Petersen; [2019]
  Nyckelord :Mechanical altimeter; digital altimeter; radar; GPS; accelerometer; gyroscope; altimeter; triangulation; trilateration; Mekanisk barometer; digital barometer; radar; GPS; accelerometer; gyroskop; höjdmätare; triangulering; trilateration;

  Sammanfattning : Inom fallskärmshoppning behövs förutom ett välfungerande fallskärmssystem även en precis höjdmätare. Båda är avgörande komponenter när det gäller utrustning för att kunna genomföra ett säkert hopp. LÄS MER

 3. 3. Filmpresentation för landskapsarkitekter : att förmedla gestaltningsförslag i rörliga bilder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tim Andreaheim; [2014]
  Nyckelord :film; visuell kommunikation; presentationsteknik; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Film är ett medium som har stor potential att presentera gestaltningsförslag på ett intresseväckande sätt. Fysisk utformning, bakomliggande förutsättningar och konceptuella idéer är bara några få exempel på aspekter som filmmediet lämpar sig väl att lyfta fram. LÄS MER

 4. 4. Riktlinjer för riktlinjer : En studie i att utforma riktlinjer för presentationsteknik för anställda inom en organisation.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :My Dalenbäck; [2012]
  Nyckelord :Riktlinjer; presentationsteknik; PowerPoint;

  Sammanfattning : Many workplaces around the world use some kind of presentation software as an aid during presentations. At Westinghouse Fuel Service in Västerås they experienced that they didn´t know how to use this medium to its fullest extent. LÄS MER

 5. 5. Från ekonomistudent till företagsekonom : en studie om efterfrågade färdigheter, ansvar och undervisning i ämnet företagsekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pernilla Ingvarsson; Malin Swee; [2012]
  Nyckelord :Yrkesfärdigheter; kontakt; ansvar; undervisningsmoment och samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Från ekonomistudent till företagsekonom – En studie om efterfrågade färdigheter, ansvar och undervisning i ämnet företagsekonomi Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pernilla Ingvarsson & Malin Swee Handledare: Jonas Kågström Datum: 2012 - maj Syfte: Denna uppsats syftar till att analysera universitetslärares uppfattning om de färdigheter som näringslivet efterfrågar samt att identifiera dessa. Vi analyserar även vilka moment som universitetslärare anser främja dessa färdigheter. LÄS MER