Sökning: "presidential election"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden presidential election.

 1. 1. The young French and the EU : A case study on attitudes toward the European Union in light of a potential Frexit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Charlotte Renström; [2019]
  Nyckelord :European Union; France; Frexit; attitudes; functional attitude theory; utilitarian attitudes;

  Sammanfattning : In the wake of Brexit in 2016, the conception of Frexit was born and received an impetus in the French presidential election campaigns in 2017. The scepticism toward the European Union once again found expression as Eurosceptic political parties gained ground and supporters amongst French citizens. LÄS MER

 2. 2. Investigating the efficient markethypothesis using Fourier analysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :David Fang; [2019]
  Nyckelord :Efficient Markets; Calendar effects; Seasonalities; Fourier analysis; Spectral analysis; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study examines if the Swedish stock market adheres to the weak form efficient market hypothesis using Fourier analysis on past stock prices to identify possible cyclic returns. Fourier analysis is well suited for finding seasonalities which would violate the weak-form efficiency. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationskanaler och kunskapsgenerering : En studie om val av kommunikationskanal och dess kunskapsgenerering hos olika generationer av väljare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Olovsson; Jennie Åkeson; [2019]
  Nyckelord :knowledge generation; communication channels; fake news; digitalization; news scepticism; politics; kunskapsgenerering; kommunikationskanal; fake news; digitalisering; nyhetsskepticism; politik;

  Sammanfattning : Background – Our digitalized society is constantly increasing, and with the development, the importance of the Internet for political knowledge generation is also increasing. The digital development has caused a series of problems that can disturb the prevailing democracy due to that many individuals create their political identity through social media as a communication channel. LÄS MER

 4. 4. Polling accuracy of vote intentions in Sweden using different weighting and sampling strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Markstedt; [2018-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over and over again, vote intention polls have been reported to fail their forecasts of votes such as the UK “Brexit” referendum and the US presidential election of 2016. The trustworthiness of opinion polls are called into question and this thesis aims to provide detailed knowledge of some of the circumstances that lead to inaccurate measurements of voting intention. LÄS MER

 5. 5. Affärsman och tv-kändis blev president : En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; rhetoric; politics; speech; power strategiesm USA; qualitative method; Donald Trump; retorik; politik; maktstrategier; USA; tal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. LÄS MER