Sökning: "press ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden press ethics.

 1. 1. Vying for victimhood : subtextual moral judgements and news organisation standpoints reporting Gaza 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amy Margaret Franck; [2019]
  Nyckelord :Israel; Palestine; Gaza; Victimhood; Media Bias; Media Morality; Mediapolis; Objectivity; Proximity; Al Jazeera; Associated Press; News Agency; Newswire; Dehumanisation; Standpoint theory; Journalism; Hamas; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the summer of 2014, a violent conflagration erupted in the isolated Palestinian enclave of Gaza. Whilst the fighting was between Hamas and Israel, Palestinian civilians paid the price. The stark disparity in deaths triggered a debate in the West about Israeli tactics, and the media was accused of ‘bias’ by both Israelis and Palestinians. LÄS MER

 2. 2. "Riktig" journalistik : En Foucaultdiansk diskursanalys av Journalistbubblan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexander Hjelmqvist; Daniel Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Foucault; good journalism; press ethics; discourses; systems of exclusion; Foucault; god journalistik; pressetik; diskurser; utestängningssystem;

  Sammanfattning : Denna studie är en Foucaultdiansk diskursanalys av Facebookgruppen Journalistbubblan som ämnar undersöka vad gruppens medlemmar tycker är god journalistik, med särskilt fokus på att undersöka särskiljande och utestängande praktiker. En teoretisk grund av Foucaults teorier om diskurser som kontrollerande system tillsammans med pressetiska regler och riktlinjer tillämpas. LÄS MER

 3. 3. 'Til Death Do Us Part : representations of men in the Italian mainstream press coverage of femicide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Giulia Masciavé; [2019]
  Nyckelord :‘News media’; ‘femicide’; ‘masculinity’; ‘crime news’; ‘journalism ethics’; ‘Critical Discourse Analysis’; ‘representations’; ‘Italy’; ‘mainstream newspapers’; ‘negotiation’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Femicide is the ultimate expression of violence against women. It is the ultimate act of male dominance over a woman. Despite the criminal justice systems and governments have acknowledged femicide as a crime, there is little public awareness about the patriarchal roots that diffuse and maintain men´s power. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en familj - surrogatarrangemang i mediebelysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Karlsson; Cecilia Hallberg Hektor; [2019]
  Nyckelord :Surrogacy arrangements; Family formations; Motherhood; Children s rights; Normality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements is becoming an increasingly more common way to create a family. Due to this, the method is getting a greater focus in the media where people is questioning the procedures ethics. LÄS MER

 5. 5. Förmedling av kvalitet i redovisningslagstiftning : moralens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Andersson; Anna Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Hermeneutic; qualitative study; IFRS 16; qualitative characteristics; ethics accounting law; Hermeneutik; kvalitativ studie; IFRS 16; kvalitativa egenskaper; moral; redovisningslagstiftning;

  Sammanfattning : Kvalitet är i redovisningssammanhang ett komplext begrepp som är under ständig omvandling. Forskning kring begreppet syftar ofta till att kartlägga indikatorer som tillsammans ger en korrekt beskrivning av betydelsen av kvalitet. Forskare utgår från dessa indikatorer då de studerar redovisning med syfte att säga något om dess kvalitet. LÄS MER