Sökning: "press ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden press ethics.

 1. 1. Att skapa en familj - surrogatarrangemang i mediebelysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Karlsson; Cecilia Hallberg Hektor; [2019]
  Nyckelord :Surrogacy arrangements; Family formations; Motherhood; Children s rights; Normality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements is becoming an increasingly more common way to create a family. Due to this, the method is getting a greater focus in the media where people is questioning the procedures ethics. LÄS MER

 2. 2. Autentiskt, men snyggt: En studie om konsumenters syn på etik gällande retuschering av till synes autentiska reklambilder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sofie Strandberg; Sofie Zachrisson; [2018]
  Nyckelord :Retusch; reklambilder; etik; autentiska uttryck; skönhetsideal; naturlig skönhet;

  Sammanfattning : Retusch av reklambilder har länge varit omdiskuterat i samhället och idag är kanske debatten mer aktuell än någonsin med instiftandet av nya lagar kring retusch. Dagens reklambilder ämnar ge ett autentisk uttryck vilket gör det svårt för konsumenter att upptäcka retuschens inverkan och bedöma huruvida en bild är sann eller inte. LÄS MER

 3. 3. ”Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad” : En fallstudie i Aftonbladets nyhetsrapportering av anklagelserna om våldtäkt och andra sexualbrott mot journalisten Fredrik Virtanen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lovisa Sars; [2018]
  Nyckelord :press ethics; editorial policy; Fredrik Virtanen; Aftonbladet; pressetik; redaktionell policy;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported the accusation on the journalist Fredrik Virtanen concerning sexual harassment and rape. He was at the time of the accusations employed at Aftonbladet as a chronicler and columnist. Aftonbladet has been criticized for inadequate coverage of the case. LÄS MER

 4. 4. Höras i media? Leg, tack! En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Karlén; Lovisa Olsson; Shadi Rostamzadeh; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThis study is a media analysis of the representation of adolescents in Swedish news media, undertaken during the spring 2017.Theories about diversity and representation state that the media should reflect different groups of the society. As one of these groups young people have a right to be represented in the media. LÄS MER

 5. 5. Native advertising - att bedra eller förädla? : en fallstudie om journalistikens moderna gråzon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ida Olsson; Gustav Svensson; [2017]
  Nyckelord :Journalistik; native advertising; professionalisering; kommodifiering; pressetik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis aims to address the similarities and differences between journalism and native advertising. Is native advertising a business model for the media industry or is it simply a new way for journalists to write? The case study is based on a series of native advertising articles from the Swedish news site "Omni". LÄS MER