Sökning: "press"

Visar resultat 1 - 5 av 2272 uppsatser innehållade ordet press.

 1. 1. Ystads kommun samlastning från outsourcing till insourcing

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonas Fahim; Marko Vujevic; Paolo Paloma Gomez; [2020]
  Nyckelord :Joint loading; effects; environmental aspect;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar ständigt men även leveranserna av varor ökar ständigt. Detta resulterar att mer press sätts på kommunerna att forma väletablerade transportrutter. LÄS MER

 2. 2. Styrka och styvhet i förbindare för volymbyggande i trä : Experimentell undersökning av förbindare i anslutningen mellan stabiliserande vägg och tvärvägg

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Kristoffer Arvidsson; Daniel Berg; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; Förbindare;

  Sammanfattning : Sammanfattning För höga träbyggnader, över två våningar, ökar kraven på byggnadens konstruktion. En viktig och ofta utmanande aspekt att ta hänsyn till vid dimensionering är stomstabilisering mot horisontella vindlaster. Detta eftersom de horisontella vindlasterna ger upphov till lyftkrafter i konstruktionen. LÄS MER

 3. 3. Le ravissement de Lol V. Stein : la traduction suédoise

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lisa Fransson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine style in Marguerite Duras novel Le ravissement de Lol V. Stein, and its translation into Swedish. LÄS MER

 4. 4. Otrygghet på svenska redaktioner. Hat, arbetsbelastning eller utLASning? En översikt av svenska journalisters arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elias Liljeström; [2020]
  Nyckelord :Journalists’ and job security; Hate and intimidation; News media; Sweden;

  Sammanfattning : Although the Nordic countries have consistently ranked at the top of the Press Freedom Index for the last decade they aren’t a monolith, untouched by the rise of populism, authoritarianism and its frequent attacks on the press; a scourge of democratic nations during the last vestiges of the 2010s. Nor have their media managed to escape the rocky seas of finding viable market solutions in an increasingly accelerating and expanding digital reality. LÄS MER

 5. 5. FIFA and the corporate players

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alice D'Angelo; Jacqueline Alair Soares; [2020]
  Nyckelord :FIFA; Crisis Communication; Marketing; Sponsorship; Brand Equity;

  Sammanfattning : Private capital has become an increasingly important factor in the globalized football economy. The relationship between a sponsored entity and its sponsor is still relatively unexplored within marketing. LÄS MER