Sökning: "press"

Visar resultat 1 - 5 av 1881 uppsatser innehållade ordet press.

 1. 1. “The grandiosity of tasks and mediocrity of tools”: Confronting the transnational social question with mobile CEE citizens’ experiences in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristin Clay; [2019-01-17]
  Nyckelord :Transnational Social Question; Intra-EU Mobility; European Citizenship; European Dis integration; Coloniality; Decolonial Option;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the debate surrounding east-west intra-EU mobility, the transnational social question and European citizenship by uncovering often undervalued and stigmatized histories, periences, and knowledge from the EU’s central and eastern member states by highlighting the voices of mobile CEE citizens in Sweden. Taking a problem-driven, adaptive approach, this thesis draws on qualitative interviews—with twelve respondents representing Croatia, Romania, Bulgaria, Hungary, Poland, Latvia, and Estonia—contextualized by official documents from the EU and Sweden, including a European Commission communication and press release, a report prepared by Sweden’s National Board of Trade, and a letter from the EU Affairs ministers of Sweden, Finland, and Norway defending the freedom of movement. LÄS MER

 2. 2. Cross Continental Access of Information and the Boarder Gateway Protocol

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Johan Frisk; [2019]
  Nyckelord :BGP; Boarder gateway protocol;

  Sammanfattning : The usage of technical equipment and the interconnection of all these devices has become essential to our every day life and to provide as good service as possible for the internet of today. However, many have the opportunity to inspect the data as it is being rushed across the globe to provide users with information at the press of a button. LÄS MER

 3. 3. Från och med i år är det en fråga om demokratins överlevnad i Sverige. I värsta fall drar jag lott. : En diskursbaserad textanalys om journalisters användning av begreppen rädsla och trygghet, och hur detta ter sig ur ett intersektionellt perspektiv under 2018 års svenska valrörelse.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Lo Hellgren; [2019]
  Nyckelord :rädsla; trygghet; diskurs; känsloaffekter; kondenserande symboler; semantik; journalistik; politik; intersektionalitet; klass; kön; ras; känslor; symboler; demokrati; pressfrihet;

  Sammanfattning : Begreppen rädsla och trygghet användes frekvent under 2018 års svenska parlamentariska valrörelse, både av politiker och journalister. Den här uppsatsen är en undersökning av hur journalister från sju av de största traditionella medierna i Sverige använder sig av dessa begrepp i sin kritik mot politikernas brist på ideologisk politik. LÄS MER

 4. 4. The Rise of Populism: Effect on National Stock Market Returns and Volatility

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gabriella Bergström; Felix Orth; [2019]
  Nyckelord :Populism; Equity Returns; Volatility; Europe;

  Sammanfattning : This paper investigates whether the increase in electoral success of populist extreme parties has an impact on short-term equity market returns and volatility by looking at a sample of 192 European elections. Using a cross-national regression methodology, we find that a large change in the share of seats in the national parliament held by populist extreme parties has a negative impact on national equity market returns. LÄS MER

 5. 5. Varför sjunger vi? : En studie om hur dagens sångintresserade ungdomar motiveras till att sjunga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mikaela Häger; [2019]
  Nyckelord :sång; sjunga; inspiration; motivation; förebilder; sångglädje; musikundervisning; autenticitet;

  Sammanfattning : I detta arbete har det gjorts en studie kring elevers motivation till att sjunga. Tidigare forskning kring motivation till att musicera tas upp samt motivationsteori inom inre- och yttre motivation. Fyra gruppintervjuer har gjorts med högstadieelever som går musikprofil med antingen klassisk inriktning eller popinriktning. LÄS MER