Sökning: "press"

Visar resultat 1 - 5 av 2822 uppsatser innehållade ordet press.

 1. 1. Sjuksköterskeprofessionen utifrån två perspektiv - Ett historiskt och ett kvalitativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Bystedt; [2023-04-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Profession; Professionsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att ge en inblick i varför sjuksköterskeprofessionen ser ut som den gör idag genom att se på den utifrån två perspektiv. Ett perspektiv är dess utveckling över tid, där det redogörs för professionens viktiga händelser och beslut, dess status och kultur. LÄS MER

 2. 2. När skandalen faller mellan stolarna - En kvantitativ jämförelse- och innehållsanalys av två svenska politiska skandaler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hugo Göthberg; Josefin Bengtsson; Christensson Kavur Yasmine; [2023-04-12]
  Nyckelord :Media hunting; scandal; medialization; the media landscape; media coverage;

  Sammanfattning : Abstract Title: "When the scandle falls through the cracks" - A quantitative comparison- and content analysis of two Swedish political scandals Authors: Hugo Göthberg, Josefin Bengtsson and Yasmine Christensson Kavur Level: Bachelor thesis in Journalism Term: Autumn 2022 Supervisor: Britt Börjesson, MKG Gothenburg The major objective of this study is to investigate how exstensive the media coverage was in the largest newspapers, TV-news programmes and radio-news around two political Swedish scandals that took place 20 years apart. The two investigations in question for this thesis are Valstugereportaget, conducted by the programme Uppdrag granskning in 2002 (SVT 1), and the second one is Partiernas hemliga pengar, conducted by the programme Kalla fakta in 2022 (TV4). LÄS MER

 3. 3. Den fria processen - en praktisk undersökning om att skriva musikdramatik i grupp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Miranda Coral Engholm; [2023-04-05]
  Nyckelord :musikal; låtskriveri; före; scenisk gestaltning; skapandeprocess; musikteater; musikdramatik; scenkonst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka konsten att skriva musik och text för sceniska situationer. Jag ville undersöka hur man kan utveckla en metod för skapande i grupp och vad jag, från en skapandeprocess, kan ta med mig för verktyg i mitt yrke som musikalartist och låtskrivare. LÄS MER

 4. 4. Partiet som kom in i värmen - En kvantitativ undersökning av hur gestaltningen av det populistiska partiet Sverigedemokraterna har förändrats över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Attefall; Elina Mattsson; Charlotte Månsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Populism; Sverigedemokraterna; gestaltningsteorin; morgontidning; kvällstidning; journalistik; radikal höger;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore how the Swedish populist party, the Swedish Democrats, have been framed in the morning newspapers and in the evening newspapers one week before the Swedish election 2010 and 2022. By doing this we want to see if and how newspapers have changed the way they frame a populistic party as the Swedish Democrats has achieved major parliamentary success. LÄS MER

 5. 5. Högerpopulisten på besök

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Nilsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Right wing populist; extremist; muslims; islam; islamophobia; discourse; agency;

  Sammanfattning : Abstract Title: The right-wing populist visits - A critical discourse analysis of Swedish newspapers' portrayal of the easter riots. Authors: Emelie Nilsson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti In April 2022, the right-wing politician Rasmus Paludan burns the holy book of islam, the Quran in part of a tour in several Swedish cities. LÄS MER