Sökning: "press"

Visar resultat 1 - 5 av 2619 uppsatser innehållade ordet press.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. Marika Stjernstedt : Femme de lettres suédoise dans la presse française

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Alexandra Brouillet; [2022]
  Nyckelord :Stjernstedt; Stiernstedt; press; newspapers; reviews; french; reception; female writer; journalist;

  Sammanfattning : The starting point of this essay is an attempt to establish if Marika Stjernstedt was present in the French press at the beginning of the XXIth century. If this is the case, how did the newspaper journalists of this period described her personality? Is that in positive or negative terms? What were the main subjects they wrote about? Which of her books or articles have aroused a lot of interest? How did they introduce her and her culture quite unknown at this epoch in France? Have these journalists conveyed the same stereotyped pictures of the North and the Northerners? Or did they replace them with accurate ones?  The analysis is based on eighty-five articles released in the French press between 1914 and 1954. LÄS MER

 3. 3. Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Alstergren; Laven Benavand; [2022]
  Nyckelord :Experiences; qualitative content analysis; teamwork; operating room nurse; anaesthetic nurse; Erfarenheter; teamarbete; kvalitativ innehållsanalys; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska ;

  Sammanfattning : Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie AbstraktBakgrund: I Socialstyrelsens rapport från 2019 identifierades drygt 13 000 vårdrelaterade skador mellan åren 2013–2018. Av dessa ledde 213 till dödsfall, varv av 53% av patienterna genomgått ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Regulatory focus och regulatory fit inom straffsparkar i fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Edvin Ahmadi; Malte Nilsson; [2022]
  Nyckelord :chronic focus; frame; negative emotions; positive emotions; press; prevention; promotion; Inramning; kroniskt fokus; negativa emotioner; positiva emotioner; press; prevention; promotion;

  Sammanfattning : Prestation i straffsparkar i fotboll inom ett själv-regulatoriskt fokus-ramverk undersöktes. Ävenkroniskt fokus och dess effekt på idrottsrelaterad ångest och emotioner under inramningarnastuderades. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av att ha barn med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Bailsan Allou; Otilia Widerberg; [2022]
  Nyckelord :Barn; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är den vanligaste och allvarligaste metabola störningen som drabbar barn vilket uppstår bland annat av genetiska arvsanlag. Sjukdomen behandlas med insulin- och kostbehandling samt fysisk aktivitet. Barnets behov sätter stor press på föräldrarna som anpassar vardagen för att barnet ska må bra. LÄS MER