Sökning: "pressetik"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet pressetik.

 1. 1. Skandal! : En studie om alternativa högermediers gestaltning av politik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Philip Wennerbäck; [2022]
  Nyckelord :Right-wing alternative media; media framing; right-wing populism; Alternativa högermedier; mediegestaltning; högerpopulism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine right-wing alternative media's framing of politics. This is examined by applying a method based on the framing theory, called Issue, game and scandal. LÄS MER

 2. 2. Fallet Kevin - Kvällspressens gestaltning från barn till vuxen : En kvalitativ språklig textanalys och intervju

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Cecilia Jansson; Elenore Ek; [2022]
  Nyckelord :Fallet Kevin; Robin Dahlén; journalistik; kvalitativ intervju; kvalitativ språkliga textanalys; media; pressetik;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker hur Expressen och Aftonbladet har gestaltat bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson mellan årtalen 1998–2022. Bröderna anklagades för mordet på fyraårige Kevin 1998 och har haft stämpeln barnamördare fram till 2018 när de friades från anklagelserna. LÄS MER

 3. 3. Barn får synas men inte höras : en kvantitativ innehållsanalys av barnets röst i Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ebba Åstrand Raij; Elvira Dietmann; [2021]
  Nyckelord :Barn; barnkonventionen; journalistik; medier; representation; nyhetsvärde; pressetik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur barn representeras och porträtteras i den svenska kvällstidningen Aftonbladet. Syftet är att undersöka hur barn framställs i artiklar om barn. Studien ämnar också att granska hur ofta barn får uttala sig i tidningen, om det skiljer sig över tid och vad de får uttala sig om. LÄS MER

 4. 4. Styckade kvinnokroppar är inte pressetik : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om morden på Wilma Andersson, Tova Moberg och Lisa Holm i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Felicia Minorsson; Ebba Adsenius; [2020]
  Nyckelord :Dagspress; Genus; Journalistik; Kvällspress; Mord; Pressetik;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar hur Dagens Nyheter och Expressen har rapporterat om tre mord på kvinnor mellan åren 2015 och 2020 – Wilma Andersson (2019), Tova Moberg (2017) och Lisa Holm (2015). Studien syftar till att undersöka om och isåfall hur rapporteringen skiljer sig mellan dagspress och kvällspress, samt studera i vilken utsträckning Dagens Nyheter respektive Expressen har valt att publicera namn, bild och detaljer där allmänintresset kan ifrågasättas. LÄS MER

 5. 5. "Riktig" journalistik : En Foucaultdiansk diskursanalys av Journalistbubblan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexander Hjelmqvist; Daniel Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Foucault; good journalism; press ethics; discourses; systems of exclusion; Foucault; god journalistik; pressetik; diskurser; utestängningssystem;

  Sammanfattning : Denna studie är en Foucaultdiansk diskursanalys av Facebookgruppen Journalistbubblan som ämnar undersöka vad gruppens medlemmar tycker är god journalistik, med särskilt fokus på att undersöka särskiljande och utestängande praktiker. En teoretisk grund av Foucaults teorier om diskurser som kontrollerande system tillsammans med pressetiska regler och riktlinjer tillämpas. LÄS MER