Sökning: "pressetik"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet pressetik.

 1. 1. "Riktig" journalistik : En Foucaultdiansk diskursanalys av Journalistbubblan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexander Hjelmqvist; Daniel Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Foucault; good journalism; press ethics; discourses; systems of exclusion; Foucault; god journalistik; pressetik; diskurser; utestängningssystem;

  Sammanfattning : Denna studie är en Foucaultdiansk diskursanalys av Facebookgruppen Journalistbubblan som ämnar undersöka vad gruppens medlemmar tycker är god journalistik, med särskilt fokus på att undersöka särskiljande och utestängande praktiker. En teoretisk grund av Foucaults teorier om diskurser som kontrollerande system tillsammans med pressetiska regler och riktlinjer tillämpas. LÄS MER

 2. 2. Tredje statsmakten i djupa vatten : En studie av nyhetsrapporteringen kring ubåtsjakten i Stockholms skärgård hösten 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marcus Määttä; Emil Nylén Danielsson; [2019]
  Nyckelord :ubåtsjakten; pressetik; verifikation; gestaltningsteorin; opartiskhet; sanning; god journalistik.;

  Sammanfattning : Hösten 2014 pågick en ubåtsjakt i Stockholms skärgård som väckte stor medial uppmärksamhet. Med utgångspunkt i reglerna för god journalistik utreder vi tre nyhetsmediers bevakning av händelsen och hur den potentiella ryska närvaron gestaltades. LÄS MER

 3. 3. Medierna och #Metoo : En kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier före och efter #Metoo i två morgontidningar och två kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emmy Altemyr; Paulina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :#Metoo; genus; journalistik; kvantitativ innehållsanalys; Me too-rörelsen; pressetik; sexualbrott; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Den femte oktober 2017 gick flera kvinnor i USA ut med anklagelser om sexuella övergrepp och våldtäkter mot filmproducenten Harvey Weinstein. Kort därefter startade skådespelerskan Alyssa Milano hashtaggen #Metoo där hon uppmanade kvinnor att vittna om sexuella övergrepp. LÄS MER

 4. 4. “Det där kunde ju lika gärna en robot ha skrivit” : En studie om publikens uppfattningar av Mittmedias textrobot i kontrast till den mänskliga journalisten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Korsgren; Mathilda Ejefalk; [2018]
  Nyckelord :Robotjournalistik; datajournalistik; algoritmer; publikens uppfattningar; pressetik;

  Sammanfattning : Vi kommer i denna uppsats bidra till en ökad kunskap om hur journaliststudenter samt övrigastudenter upplever artiklar skrivna av Mittmedias textrobot i kontrast till artiklar skrivna aven mänsklig journalist. Vi har undersökt om dessa studenter kan urskilja en robotskrivenartikel från en mänskligt skriven artikel utifrån kategorierna trovärdighet, läsvänlighet ochkvalité. LÄS MER

 5. 5. "Glöm aldrig att det handlar om människor" : En kvantitativ innehållsanalys av metoo-rapporteringen i landets fyra största tidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filip Ahldén; Simon Uggla; [2018]
  Nyckelord :#metoo; journalistik; pressetik; medieetik; namnpublicering; kommersialisering;

  Sammanfattning : Metoo-rörelsen rörde om i grytan på fler än ett sätt. Svenska medier rapporterade om en stor mängd utpekade personer – med varierande grad av anonymitet. LÄS MER