Sökning: "pressmeddelande analys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden pressmeddelande analys.

 1. 1. Journalister och PR-konsulter – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Desirée Frank; Alicia Asklund; [2019]
  Nyckelord :PR; nyhetsvärde; neoinstitutionell teori; gatekeeping; medielogik; medialisering;

  Sammanfattning : Abstract Titel: PR-konsulter och journalister – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete. Författare: Alicia Asklund och Desirée Frank Nivå: Examensarbete på kandidatnivå inom Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Fakultet: Kultur och samhälle Lärosäte: Malmö universitet Handledare: Emil Stjernholm Examinator: Termin och år: Vårterminen 2019 Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, gatekeeping, medielogik, medialisering, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalys Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, strategisk kommunikation, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalys Problembakgrund och syfte: Konkurrensen om medieutrymmet ökar och skapar nya kommunikativa spelregler som PR-konsulterna måste förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Elevers lärande av positionssystemet En studie av undervisning i årskurs 3-4

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helle Kjaer Jerndal; [2015-11-28]
  Nyckelord :Matematik; positionssystemet; specialundervisning; variationsteori; learning study; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: I ett pressmeddelande våren 2014 meddelade Skolverket om svenska elevers låga resultat i matematik. Det finns flera anledningar till elevernas låga resultat. Förståelsen för positionssystemets uppbyggnad är en grundläggande kunskap som eleverna behöver utveckla. LÄS MER

 3. 3. Pressmeddelanden från statliga verk : En textanalytisk undersökning av pressmeddelanden från Trafikverket, Sjöfartsverket och Tullverket.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Rytterfelt; [2015]
  Nyckelord :textanalys; pressmeddelande; kommunikation; statliga verk; Sjöfartsverket; Trafikverket; Tullverket;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras min analys av pressmeddelanden på statliga verk. Med hjälp av dels en kvantitativ, dels en kvalitativ analysmetod studeras ett utvalt antal pressmeddelanden från de statliga verkens respektive arkiv. Med i undersökningen finns: Trafikverket, Sjöfartsverket samt Tullverket. LÄS MER

 4. 4. Teknologi, på gott eller ont? : Krisretoriska aspekter på TeliaSoneras affärer i Centralasien, en uppsats om kategoria och apologia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Nellebo; [2013]
  Nyckelord :Retorikanalys; kriskommunikation; kategoria apologia; ethos; TeliaSonera; Uppdrag granskning.;

  Sammanfattning : Den 18 april 2012 anklagas mobiloperatören TeliaSonera av Uppdrag granskning för att samarbeta med diktaturer i Centralasien. Ambitionen med denna uppsats har varit att göra en retorisk analys av det försvar som TeliaSonera framställt i anslutning till anklagelserna. LÄS MER

 5. 5. Att rädda världens djur : en retorisk analys av Parken Zoo:s kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lisa Målbäck; [2013]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris av andra graden; Statusläran; Apologia; Image Repair Theory; Ethos; Den retoriska situationen; Retorisk kritik; Parken Zoo; Kalla fakta; Argumentation; Pressmeddelande; Facebookinlägg;

  Sammanfattning : Crisis communication can make a crisis turn into a double crisis. The purpose of the thesis is to analyze by which rhetorical means a double crisis can occur. With the Swedish zoo Parken Zoo as a specific example, this essay examines the crisis communication during the crises that started with the tv-show Kalla fakta. LÄS MER