Sökning: "pressure ulcer prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden pressure ulcer prevention.

 1. 1. The effect of the shoe sole on Plantar Pressure distribution

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Geraldine Ejimadu; [2020]
  Nyckelord :Peak Plantar Pressure; PP; pressure distribution; Diabetic Foot Ulcer; DFU;

  Sammanfattning : Patients affected by Diabetes Mellitus have reduced tactile sensitivity and atrophy of the small muscles in the foot, resulting in high-pressure points that may remain unnoticed. The increased pressure can cause micro-trauma leading to wounds. Because of the Diabetes Mellitus, DFUs do not heal easily. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors erfarenhet av det trycksårsförebyggande arbetet i den pre- och intraoperativa omvårdnaden.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emelie Byhlin; Ulrika Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Pressure ulcer; pressure injury; theatre nurse; experience; operating room; prevention.; Trycksår; tryckskada; operationssjuksköterska; erfarenhet; operationssal; prevention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår kan uppkomma i samband med operation och påverka patientens livskvalité. Uppkomsten av trycksår kan vara orsakade av en kombination av flera faktorer och operationssjuksköterskornas ansvar är att minimera uppkomsten av trycksår i den pre- och intraoperativa omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sabina Lund; Monika Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; Nurse; Nursing care; Pressure ulcer; Kunskap; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår orsakar ett lidande hos patienter och medför stora samhällskostnader. Sjuksköterskors kunskap avseende omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår upplevs vara bristande. Syfte Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Registered nurses’ experiences of preventing pressure ulcers at a person receiving care at a hospital in Peru : a qualitative study

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Karpegård; Jennifer Svalstedt; [2019]
  Nyckelord :Nurse’s experience; Person-centred care; Peru; Pressure ulcer; Responsibility;

  Sammanfattning : Background Globally pressures ulcers are commonly seen as hospital acquired injuries with negative consequences for the persons such as pain, suffering and also incurring high costs for society. Preventing the occurrence of pressure ulcers is an important part of nursing care and a professional responsibility for registered nurses. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram för trycksårsprevention : Vilken effekt har de och vilka komponenter ska ingå?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christel Nilsson; Caroline Falc; [2019]
  Nyckelord :Pressure ulcer; prevention; bundles; suffering; Trycksår; prevention; åtgärdsprogram; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig vårdskada som orsakar stora problem inom hälso- och sjukvård, onödigt lidande för patienter och leder till höga kostnader för samhället. Preventiva åtgärder skulle kunna förebygga detta, vilka kan kombineras i åtgärdsprogram. LÄS MER