Sökning: "prestanda"

Visar resultat 1 - 5 av 2442 uppsatser innehållade ordet prestanda.

 1. 1. Just-in-time-baserad latensreduktion i dataspel : Implementation och utvärdering av en ny teknik för att minska latens vid dubbelbuffrad vertikal synkronisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olle Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Dataspel; latens; just-in-time; spelmotor;

  Sammanfattning : Det är först nyligen som den lokala latensperioden hos datorsystem börjat undersökas och optimerats i dataspel och nya hårdvaru- och mjukvarutekniker har utvecklats för att minska latensen i dem. I detta arbete läggs en ny sådan teknik fram, inspirerad av Nvidia Reflex fast optimerad för dubbelbuffrad vertikal synkronisering. LÄS MER

 2. 2. EKONOMISK KALKYL OCH LIVSCYKELANALYS PÅ BÄRANDE STOMME I PLATSGJUTEN OCH PREFABRICERAD BETONG

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Klimatpåverkan är något de flesta människor känner till. Byggbranschen står för en stor del av världens totala utsläpp och i Sverige en femtedel av de totala utsläppen. Nya energi- och miljökrav upprättas och skärps succesivt vilket ställer högre krav på byggandet. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av metod för detektion av erytrocytantikroppar inom Rh-systemet med PEG-IAT-teknik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Patricia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :PEG-IAT; IAT; papain; AHG; gelkortsteknik; metodverifiering;

  Sammanfattning : För att förhindra transfusionsreaktioner utförs antikroppsidentifieringar vid misstanke om att en patient bildat förvärvade antikroppar. Förvärvade antikroppar bildas efter att en individ blivit immuniserad, genom en tidigare transfusion eller vid graviditet. LÄS MER

 4. 4. Real-time Human Detection using Convolutional Neural Networks with FMCW RADAR RGB data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Phan; Rogelio Medina; [2022]
  Nyckelord :Human Detection; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; YOLO; FMCW Radar; Human Detection Evaluation; Människodetektering; Maskininlärning; Neurala faltningsnät; Djupa faltningsnät; YOLO; FMCW Radar; Utvärdering;

  Sammanfattning : Machine learning has been employed in the automotive industry together with cameras to detect objects in surround sensing technology. You Only Look Once is a state-of-the-art object detection algorithm especially suitable for real-time applications due to its speed and relatively high accuracy compared to competing methods. LÄS MER

 5. 5. Offloading Workloads from CPU of Multiplayer Game Server to FPGA : SmartNIC implementation with UDP Communication

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Junwen Bao; [2022]
  Nyckelord :FPGA; UDP; Multiple-connection Server; Network Communication; Integrated Circuit Design; FPGA; UDP; server med flera anslutningar; nätverkskommunikation; Integrerad kretsdesign;

  Sammanfattning : For multiplayer games, the performance of the server’s Central Processing Unit (CPU) is the main factor that limits the number of players on the server at the same time. Compared with the CPU, the Field-Programmable Gate Array (FPGA) architecture has no instructions set and no shared memory. LÄS MER