Sökning: "prestandahantering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prestandahantering.

  1. 1. Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort : fokus på värdeskapande i offentlig sektor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Agnes Eriksson; Sofie Törnberg; [2019]
    Nyckelord :Balanced Scorecard; Public Sector; performance management; public value; personal role perspective; Balanserat styrkort; offentlig sektor; prestandahantering; offentligt värde; personlig roll perspektiv;

    Sammanfattning : Titel: Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort – fokus på värdeskapande i offentlig sektor Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Agnes Eriksson och Sofie Törnberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson Datum: 2019 - Juni Syfte: Tidigare forskning ger uttryck för att den personliga rollen är betydande för värdeskapande i offentlig sektor och kan hjälpa till att driva olika handlingar. Syftet är att öka förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. LÄS MER