Sökning: "prestation."

Visar resultat 1 - 5 av 2429 uppsatser innehållade ordet prestation..

 1. 1. Hur ett belöningssystem motiverar medarbetare och samverkar med andra styrverktyg i företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Hellekant; Laura Camacho Stjernlöf; [2023-03-29]
  Nyckelord :Belöningssystem; Motivation; Management Control Package; Mål; Prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning har blivit allt viktigare för att öka motivation hos de anställda och på så sätt både behålla och attrahera nya medarbetare. Belöningssystem är ett styrverktyg som används i organisationer med syfte att motivera medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Guldklocka för trogen tjänst - ett minne blott? En fallstudie som studerar vilka motivationsfaktorer samt behov som uttalat beaktas och hur dessa praktiseras i realiteten inom ett callcenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ankarås; Oskar Zander; [2023-02-16]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; behov; callcenter; personalomsättning; organisatoriskt hyckleri; löskoppling;

  Sammanfattning : Trenden att byta arbetsplats mer frekvent har ökat de senaste åren, och antas inte vända. Detta innebär stora utmaningar för organisationer, särskilt callcenters. LÄS MER

 3. 3. “Jaha, chefen har varit på kurs.” En studie om vad som kan hända efter ledarskapskursen Utvecklande Ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Patrik Berggren; Simon Sparre; [2023-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsutveckling; ledarskapsutbildning; Utvecklande ledarskap; ledare; arbetsgrupp; medarbetare;

  Sammanfattning : I dagens föränderliga och hektiska organisatoriska miljö så är ledarskapet en av nyckelfaktorerna till att både skapa en hälsosammare och mer motiverande arbetsmiljö. Detta är av intresse för organisationer runt om i världen då det visat sig att en hälsosam arbetsmiljö påverkar den organisatoriska effektiviteten och även dess produktivitet. LÄS MER

 4. 4. De ”betyger” ingenting. En intervjustudie kring några elevers förståelse och upplevelse av betyg i gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Larsson; Annika Carlsson; [2023-02-14]
  Nyckelord :betyg; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem Betyg och betygssättning i särskolan har visat sig vara motsägelsefullt. Betygsystemet i särskolan är på ytan likadant som övriga skolans men är modifierat på flera punkter. Det leder till flera problem kring dess användande och användbarhet. LÄS MER

 5. 5. Hållbara och mindre hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Björkman; Martin Liffner; [2023-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. LÄS MER