Sökning: "prestationsångest"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet prestationsångest.

 1. 1. Mitt bästa jag som pianist- Mental träning för scenframträdande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hampus Hedgrund; [2020-06-08]
  Nyckelord :mental träning; musikaliskt flöde; scenframträdande; mental avslappning; muskulär avslappning; avslappning; visualisering; nervositet; prestationsångest; pianoframträdande;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om reflektion kring rollen som musiker på scen. Frågor om mental träning isamband med scenframträdande har sitt ursprung i författarens egna erfarenheter sominstrumentalist. LÄS MER

 2. 2. Prestation - En undersökning av begreppet prestation i skådespelarens repetitionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Adel Darwish; [2020-05-27]
  Nyckelord :Prestation; skådespeleri; skådespelarens repetitionsprocess; prestationsångest; prestationsförmåga; Compassionfokuserad terapi; Pontus Waström; Sofia Viotti; Pontus Waström; Josefin neldén; Magnus Roosman; Marie Richardson;

  Sammanfattning : Jag heter Adel Darwish och jag är skådespelare. I denna prodcast undersöker jag begreppet ’’Prestation’’ i skådespelarens repetitionsproccess. Jag försöker ta reda på hur man kan ha kapacitet att prestera när det finns starka motstånd i skådespelarens liv och hur man går ifrån prestationsångest till prestationsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Elitfotbollsspelare bryter tystnaden kring psykisk ohälsa : En kvalitativ studie av elitfotbollsspelares mentala välmående samt stigmatisering kring svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Joakim Vallgren; Adam Asmundsson; [2020]
  Nyckelord :elitfotboll; elitfotbollsspelare; psykisk ohälsa; stigmatisering; depression; prestationsångest; stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hjälp! Det pirrar i hela kroppen! : En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på och arbete med nervositet och scenskräck i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Zampieri; [2020]
  Nyckelord :music performance anxiety; nervous; stage fright; performance anxiety; discourse psychology; focus groups; music performance anxiety; nervositet; scenskräck; prestationsångest; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare inom musikskola, gymnasiet och högskola ser på och arbetar med nervositet och scenskräck i undervisning. Studiens teoretiska grund utgörs av diskurspsykologi. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans perspektiv på det prehospitala vårdförloppet vid vård av barn med luftvägsproblematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Johansson; Ottilia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterksa; Ansvar; Barn; Livsvärld; Perspektiv; Prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskans specialistkompetens används inte bara inne på operation utan även utanför sjukhuset i den prehospitala ambulansverksamheten då det finns en hotad luftväg. Anestesisjuksköterskan hamnar i en komplex situation som kräver snabba beslut vilket innebär en utsatthet för denne då högre kompetens inte finns tillgängligt på plats. LÄS MER