Sökning: "prestationsångest"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet prestationsångest.

 1. 1. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt på vilka sätt mitt medvetande om min icke normativa kropp i ett vitt rum, påverkar min idévärld, kreativitet, och mitt konstnärliga uttryck och hur jag med hjälp av musikens terapeutiska och läkningsförmåga kan bearbeta dessa erfarenheter genom metoder som gråt och meditation innan och under min skapandeprocess, övningsprocess och på scen. För att undersöka detta har jag arbetat med att gråta inför en vit blick och mediterat med kristallskålar och intervjuat människor. LÄS MER

 2. 2. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 3. 3. Att finna min agens som skådespelerska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Stina Olsson; [2023-02-20]
  Nyckelord :Teater; skådespeleri; musikal; scenskolan; frilans; agens; socialism; Karl Marx; självkänsla; prestationsångest;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att utforska mitt eget förhållningssätt till mitt hantverk, närmare bestämt skådespeleri. Jag har fördjupat mig i detta genom att föra processdagbok över mitt frilansande, med utgångspunkt i frågeställningen: “hur finner jag min agens som skådespelerska?”. LÄS MER

 4. 4. Elevers attityder till skolans arbete mot psykisk ohälsa : En studie om elevattityder till gymnasieskolans arbete med psykisk ohälsa kopplat till skolrelaterad stress och prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Assal Alsawadi; [2023]
  Nyckelord :Mental health; school-related stress; performance anxiety; students; attitudes; school; Psykisk ohälsa; skolrelaterad stress; prestationsångest; elever; attityder; skola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine high school students' attitudes toward the school's efforts to address mental health issues related to school stress and performance anxiety. The purpose of this study is also to explore how the educational institution addresses mental health issues that are connected to stress related to school and performance anxiety. LÄS MER

 5. 5. Prestationsångest hos idrottande gymnasieelever : En enkätstudie som undersöker förekomsten av prestationsångest

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Karlsson; Henrik Karlsson Skoog; [2023]
  Nyckelord :Performence anxiety; stress; high school students; fear of failure; sports.; Prestationsångest; stress; gymnasieelever; rädsla för att misslyckas; idrott.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the degree of performance anxiety that occurs in high school students who play sports. Sports and physical activity have a good effect on our body both physically and mentally. Health improves which can help us with everyday life. LÄS MER