Sökning: "prestationsbaserad lön"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade orden prestationsbaserad lön.

 1. 11. FAKTISK LÖN, LÖNERÄTTVISA OCH ATTITYD TILL INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING SOM PREDIKTORER FÖR SJUKSKÖTERSKORS LÖNETILLFREDSSTÄLLELSE

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jessica Högberg; Cecilia Svensson; [2012]
  Nyckelord :faktisk lön; lönerättvisa; lönetillfredsställelse; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Individuell, prestationsbaserad lönesättning syftar till att öka anställdas motivation och produktivitet. Dock visar forskning att detta kan leda till missnöje och upplevd löneorättvisa i relation till egen insats samt vid jämförelser med andra människor. LÄS MER

 2. 12. VD-ersättning - inverkan på företagsprestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Larsson Ernefelt; Anders Walle; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; prestationsbaserad lön; tournament theory; bonus; VD-lön; lönesättningsteori; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utröna samband mellan lön och prestation i OMXS30-bolag med hjälp av en kvantitativ studie. Leder hög VD-ersättning per definition till att företaget presterar bättre? Studien påvisar starkt signifikanta samband mellan VD's ersättning och företagets nettoomsättning. LÄS MER

 3. 13. Inifrån eller utifrån? : en studie av motivation och ledarskap inom Nordea

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Katrin Eriksson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nordea beskriver i sina mål att de strävar aktivt efter att ha högt motiverade medarbetare. Frågan är vad det är som motiverar medarbetare? Inom Nordea är de två vanligaste yrkesgrupperna personlig bankman och placeringsspecialsist. LÄS MER

 4. 14. Prestationsbaserad lön : Är det värdeskapande som belönas ?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sandra Haraldson; Ulrica Andersson; [2007]
  Nyckelord :Bonus; verkställande direktörer; prestationsbaserad lön; högsta ledning; värdeskapande; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : År 2003 var företaget Skandia i hetluften då det i maj samma år beslutades att en oberoende utredningsgrupp skulle granska vissa förhållanden i Skandiakoncernen. Det visade sig att mellan åren 1997-2002 hade Skandia betalat ut fyra miljarder till personer i ledandebefattningar genom bonusprogram. LÄS MER

 5. 15. Self-efficacy, arbetsprestation och arbetstillfredsställelse på ett callcenter företag i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Alan Kocevic; [2006]
  Nyckelord :self-efficacy; arbetsprestation; prestationsbaserad lön; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : This essay looks into the concept of self-efficacy and its implications for work performance. The participants in this study work for a call center company situated in the southern part of Sweden. The hypothesis is that a high degree of self-efficacy exerts a positive effect on work performance. LÄS MER