Sökning: "prestationsbaserad självkänsla utmattningssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden prestationsbaserad självkänsla utmattningssyndrom.

 1. 1. ”Sjukdomen som inte syns utanpå men känns inuti” : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse kring utmattningssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Hedsén; Linnéa Márquez Norrthon; [2019]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; kvinnor; privatliv; utanförskap; arbetsbelastning; roll; identitet; självbild;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur kvinnor, som fått diagnosen utmattningssyndrom, upplever vilka faktorer som kan ha bidragit till deras utmattning. Studiens frågeställningar är: Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att förväntningarna på dem på och utanför arbetet bidragit till utmattning? Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att självbild bidragit till deras utmattning? Varför kan kvinnor som varit med om utmattningssyndrom hamna i utanförskap? För att undersöka detta genomfördes sju intervjuer med kvinnor som varit med om utmattningssyndrom och som är tillbaka på arbetet igen sedan minst ett halvår tillbaka. LÄS MER

 2. 2. Prestationsbaserad självkänsla, organisationella stressfaktorer och utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ola Karlsson; [2016]
  Nyckelord :prestationsbaserad självkänsla; Utmattningssyndrom; utbrändhet; performance based self esteem; MBI GS; AWS; PBS; Social Sciences;

  Sammanfattning : Burnout is a growing phenomenon and is causing large problems and costs to individuals, organisations and society alike. This study examines the relationships between performance based self-esteem (PBSE), work related stress factors and burnout. LÄS MER

 3. 3. Acceptance and Commitment Therapy som stresshanteringsmetod för lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annah Hydman; Liv Larsson; [2011]
  Nyckelord :Acceptance and Commitment Therapy ACT ; Stress Management Intervention SMI ; stress; tredje vågens KBT; kognitiv beteendeterapi KBT ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fyrtiosju lärare randomiserades dels till en grupp som fick genomgå Acceptance and Commitment Therapy- Stress Management Intervention (n=24), dels till en kontrollgupp (n=23) i form av väntelista. En matchning genomfördes på det primära utfallsmåttet upplevd stress. LÄS MER

 4. 4. Utmattningssyndrom : En gränssättningsproblematik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Karin Bohlin Hogen; Monika Henner; [2011]
  Nyckelord :Burn-out syndrome; Dysfunctional personal boundaries; Performance-based self-esteem; PTSD; Posttraumatic stress disorder; Burn-out; Utmattningssyndrom; Dysfunktionell gränssättninng; Prestationsbaserad självkänsla; PTSD; Posttraumatisk stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : SammanfattningStressrelaterad psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom, är en komplex problematik som varit mycket omdebatterad. Åtskilligt är publicerat i ämnet, men bara ett fåtal studier finns där personer med utmattningssyndrom själva fått möjligheten att beskriva orsakssambanden. LÄS MER

 5. 5. Prestationsbaserad självkänsla hos personer som diagnostiserats med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Boman Ernlund; [2008]
  Nyckelord :prestationsbaserad självkänsla; utmattningssyndrom; pbs-skala;

  Sammanfattning : Förändringar som berör arbetslivet kan innebära stor påverkan påindividerna, där vissa drabbas av konsekvenser för hälsan och andradrabbas inte. Studier har funnit samband mellan personer somdrabbats av utmattningssyndrom och personer vars självkänslabaseras på egna prestationer, prestationsbaserad självkänsla (pbs). LÄS MER