Sökning: "prestationsbaserad självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden prestationsbaserad självkänsla.

 1. 1. Upplevd feedbackmiljö och välbefinnande på arbetet hos offentliganställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Murat Saglamoglu; Jonas Hildingsson; [2019]
  Nyckelord :Feedback; feedbackmiljö; välbefinnande; prestationsbaserad självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka sambanden mellan feedbackmiljön främjad av närmaste chef, de anställdas upplevda välbefinnande kopplad till arbetet samt de anställdas uppmätta prestationsbaserade självkänsla, PBS. Undersökningen besvarades av 35 deltagare från offentliga sektorn genom en organisation inom kommunal förvaltning. LÄS MER

 2. 2. ”Sjukdomen som inte syns utanpå men känns inuti” : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse kring utmattningssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Hedsén; Linnéa Márquez Norrthon; [2019]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; kvinnor; privatliv; utanförskap; arbetsbelastning; roll; identitet; självbild;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur kvinnor, som fått diagnosen utmattningssyndrom, upplever vilka faktorer som kan ha bidragit till deras utmattning. Studiens frågeställningar är: Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att förväntningarna på dem på och utanför arbetet bidragit till utmattning? Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att självbild bidragit till deras utmattning? Varför kan kvinnor som varit med om utmattningssyndrom hamna i utanförskap? För att undersöka detta genomfördes sju intervjuer med kvinnor som varit med om utmattningssyndrom och som är tillbaka på arbetet igen sedan minst ett halvår tillbaka. LÄS MER

 3. 3. “…YOU GO TO THE NATURAL SCIENCE PROGRAM, YOU SHOULD BE SMART.”En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors beskrivningar av prestationskrav i och utanför skolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kajsa Holmgren; [2018-07-16]
  Nyckelord :prestationskrav; unga kvinnor; neoliberal skola; smarthet;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att belysa, beskriva och problematisera prestationskrav med utgångspunkt i unga kvinnors narrativ på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram. Stress är ett fenomen samt en problematik som har brett ut sig och unga kvinnor pekas ut som en extra utsatt grupp. LÄS MER

 4. 4. Arbetsengagemang : en god prediktor för den individuella arbetsprestationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Elise Hansen; Amina Granath; [2018]
  Nyckelord :IWPQ; work engagement; performance-based self-esteem; personality; individual work performance; quantitative method; IWPQ; arbetsengagemang; prestationsbaserad självkänsla; personlighet; individuell arbetsprestation; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Att få ut det bästa och mesta av varje medarbetare har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Vi förväntas vara både produktiva och effektiva i allt vi gör. LÄS MER

 5. 5. ”Är hon inte nöjd så är jag inte bra” : En kvalitativ studie om unga kvinnor med en akademisk utbildning som tidigt i karriären blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Maria Forslycke; Niklas Persson; [2016]
  Nyckelord :young women; education; mental illness; demand; control; social support; identity; demand- and control model; unga kvinnor; utbildning; psykisk ohälsa; krav; kontroll; socialt stöd; identitet; krav- och kontrollmodell;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the underlying mechanisms behind mental illness of women. A limitation was made to young women with an academic education who early in their careers became sick because of mental illness. The theoretical framework for the study consisted of Karasek and Theorell’s demand, control and support model. LÄS MER