Sökning: "prestationsbaserad självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden prestationsbaserad självkänsla.

 1. 1. “…YOU GO TO THE NATURAL SCIENCE PROGRAM, YOU SHOULD BE SMART.”En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors beskrivningar av prestationskrav i och utanför skolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kajsa Holmgren; [2018-07-16]
  Nyckelord :prestationskrav; unga kvinnor; neoliberal skola; smarthet;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att belysa, beskriva och problematisera prestationskrav med utgångspunkt i unga kvinnors narrativ på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram. Stress är ett fenomen samt en problematik som har brett ut sig och unga kvinnor pekas ut som en extra utsatt grupp. LÄS MER

 2. 2. Arbetsengagemang : en god prediktor för den individuella arbetsprestationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Elise Hansen; Amina Granath; [2018]
  Nyckelord :IWPQ; work engagement; performance-based self-esteem; personality; individual work performance; quantitative method; IWPQ; arbetsengagemang; prestationsbaserad självkänsla; personlighet; individuell arbetsprestation; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Att få ut det bästa och mesta av varje medarbetare har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Vi förväntas vara både produktiva och effektiva i allt vi gör. LÄS MER

 3. 3. ”Är hon inte nöjd så är jag inte bra” : En kvalitativ studie om unga kvinnor med en akademisk utbildning som tidigt i karriären blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Maria Forslycke; Niklas Persson; [2016]
  Nyckelord :young women; education; mental illness; demand; control; social support; identity; demand- and control model; unga kvinnor; utbildning; psykisk ohälsa; krav; kontroll; socialt stöd; identitet; krav- och kontrollmodell;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the underlying mechanisms behind mental illness of women. A limitation was made to young women with an academic education who early in their careers became sick because of mental illness. The theoretical framework for the study consisted of Karasek and Theorell’s demand, control and support model. LÄS MER

 4. 4. Att tvingas prestera med prestationsångest : En studie om instrumentalpedagogers förhållningssätt till fenomenet prestationsångest i musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Helena Bäckman; [2016]
  Nyckelord :performance anxiety; performance psychology; interwievs; instrumental teachers; music education; students; prestationsångest; prestationspsykologi; intervjuer; instrumentalpedgoger; musikundervisning; elever;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka instrumentalpedagogers förhållningssätt till fenomenet prestationsångest i musikundervisning. Tre instrumentalpedagoger, som är eller har varit aktiva som musiker, har intervjuats utifrån forskningsmetoden kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Prestationsbaserad självkänsla, organisationella stressfaktorer och utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ola Karlsson; [2016]
  Nyckelord :prestationsbaserad självkänsla; Utmattningssyndrom; utbrändhet; performance based self esteem; MBI GS; AWS; PBS; Social Sciences;

  Sammanfattning : Burnout is a growing phenomenon and is causing large problems and costs to individuals, organisations and society alike. This study examines the relationships between performance based self-esteem (PBSE), work related stress factors and burnout. LÄS MER