Sökning: "prestationsbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet prestationsbehov.

 1. 1. Stort och tryggt vs. litet och busigt – En jämförelse av praktiskt motivationsarbete på Systembolaget och Lundalogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Edén; Caroline Österlund; [2016-10-05]
  Nyckelord :motivation; Herzberg; Systembolaget; Maslow; Lundalogik; McClelland; Vroom; trivsel; kollegor; delaktighet; företagskultur; samhörighet; prestation;

  Sammanfattning : Trender i dagens samhälle går mot att erbjuda medarbetare fler kreativa lösningar i hopp om att öka motivationen. Från att lönen har varit den primära motivationsfaktorn ser man idag andra tendenser där personlig utveckling och frihet värderas högre. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar revisorer? : En kvantitativ studie som undersöker revisorers motivationutifrån Self-Determination Theory och McClellands behovsteori.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sara Lundqvist; Stina Löfgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motiverade medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för företag, de bidrar med bättre insatser för organisationer, är mer produktiva och har ett högre välbefinnande. Företag i dagens samhälle behöver i större utsträckning än tidigare använda sin personal som konkurrensfördel, och genom att hålla sina medarbetare motiverade ökar chansen att få dem att stanna kvar inom företaget. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot kunskap : En kvantiativ studie om högstadieelevers motivationsgrad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lina Svensson; [2016]
  Nyckelord :Studiemotivation; motivation; föräldrarpåverkan; lärarpåverkan;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker elevers motivationsgrad i årskurs nio och består av 132 elever, samtliga över 15 år som besvarat ett frågeformulär. Datan analyserades genom en multipel regressionsanalys där prediktorerna, föräldraengagemang, lärarengagemang, umgängesattityder samt prestationsbehov användes för att predicera den beroende variabeln, motivationsgrad hos eleverna. LÄS MER

 4. 4. Motivation till avancemang inom dagligvaruhandeln : En fallstudie av Coop Konsum Rönninge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Ahmed Ismail; Johan Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Dagligvaruhandeln; avancemang; behov; mål samt inre och yttre motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Motivation till avancemang inom dagligvaruhandelnUppsatsnivå: Kandidatuppsats inom ledarskapFörfattare: Ahmed Ismail och Johan KarlssonHandledare: Henrik BarthNyckelord: Dagligvaruhandeln, avancemang, behov, mål samt inre och yttre motivationProblemformulering:Vad motiverar personal inom dagligvaruhandeln att avancera? Syfte: Studien syftar till att få en förståelse för vad som motiverar personal inom dagligvaruhandeln genom undersöka områdena behov, mål samt inre och yttre motivation. Vidare vill vi förstå vad som motiverar personal att avancera. LÄS MER

 5. 5. Bruksanvisning eller Screw it do it : Elitkortet när dröm ska bli verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiInstitutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiInstitutionen för ekonomi

  Författare :Sophia Burman; Joa Elfsberg; [2010]
  Nyckelord :entrepreneurship; start your own business; business plan; business platform; entreprenörskap; starta eget; affärsplan; affärsplattform;

  Sammanfattning : Tjejer/damer har i regel sämre ekonomiska förutsättningar i jämförelse med killar/herrar när det gäller idrott, något vi själva har upplevt då vi har varit aktiva på hög nivå en längre tid. Angelica Lorsell berättade för oss om en företagsidé, som skulle kunna gynna elitidrottande tjejer. LÄS MER