Sökning: "prestationskod"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prestationskod.

  1. 1. "Nej, vänta nu, den här kan ju inte simma" : En kvalitativ studie om sim- och vattenundervisning på gymnasienivå

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Evelina Messing; Cornelia Niklasson; [2016]
    Nyckelord :simundervisning; simkunnighet; säkerhet; gymnasiet; inramning; prestationskod; kompetenskod;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka på vilket sätt lärare i idrott och hälsa använder sig av sim- och vattenundervisning i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet.Hur resonerar lärarna kring sin sim- och vattenundervisning på gymnasiet? Hur motiverar lärarna valet att antingen inkludera eller exkludera sim- och vattenundervisning i ämnet idrott och hälsa?  MetodDenna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod där vi har intervjuat sex lärare i idrott och hälsa på gymnasiet utifrån halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER