Sökning: "prestationsmätning företag"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden prestationsmätning företag.

 1. 1. Incitament i revisionsbyråer : Hur incitamentstyrning kan användas för att stärka det professionella och kommersiella perspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Incentive; Reward system; Commercialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Performance measurement; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Incitament; Belöningssystem; Kommersialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Prestationsmätning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revisionsbranschen kan ses som en del av en profession med en tanke om att bidra till samhällsmässigt intresse genom att objektivt och oberoende förmedla ekonomisk information. En profession är beroende av kompetent och kvalificerad personal för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätning i en hybridorganisation : En fallstudie i ett kommunalägt företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nika Fili; Terése Naalisvaara; [2019]
  Nyckelord :Performance measure; performance measurement; issues; hybrid organizations; logics; Prestationsmått; prestationsmätning; svårigheter; hybridorganisationer; logiker;

  Sammanfattning : Prestationsmätning utgör en betydande del när organisationer ska översätta sin strategi till praktiken. Tidigare forskning har identifierat svårigheter med utformning och uppföljning avprestationsmått vilka kan medföra bristfällig förankring mellan organisationens strategi och detsom mäts. LÄS MER

 3. 3. Asset management in the utility sector : The challenges of breaching the gap between current practice and best practice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Mårtensson; Philip Rumman; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure Asset Management; Asset Management Systems; Implementation Challenges; Water Utilities; Public Companies; Performance Assessment; Risk Management; Standardization; Standards; ISO; ISO 55000; Strategic Planning; Infrastruktur Tillgångshantering; Tillgångshanteringssystem; Implementeringsutmaningar; VA-företag; Offentlig Verksamhet; Prestationsmätning; Riskhantering; Standards; Standardisering; ISO; ISO 55000; Strategisk Planering;

  Sammanfattning : Vital societal functions are upheld by public infrastructure. For some time, normative theories describing asset management have disseminated in research and in business. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av förvärv : en explorativ studie kring hur uppföljning avföretagsförvärv ter sig och vad som händer med den erhållna informationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alessio Basile; Natalie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förvärv; M A; serieförvärvare; Post-Completion Audit; PCA; organisatoriskt lärande; prestationsmätning; intuitiv expertis;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur fyra stora, skandinaviska, serieförvärvande företag som är verksamma på den svenska marknaden ser på förvärvsuppföljning, hur förvärvsuppföljning ter sig samt vad företagen gör med information som utvinns genom uppföljning. En kvalitativ metod användes och studien baseras på intervjuer med de undersökta företagen. LÄS MER

 5. 5. Hållbart inköp - Kriterier, mätning och uppföljning : En fallstudie på Hydroware

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Källberg; Ajdin Mlivic; [2019]
  Nyckelord :Sustainable procurement; supplier selection; sustainability; monitoring; performance measurement; supplier scorecard; Hållbara inköp; val av leverantör; hållbarhet; kriterier; uppföljning; prestationsmätning; supplier scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av leverantör är ett väldigt viktigt sådant för inköpare för att säkerställa strategisk konkurrenskraft och ökade krav på hållbarhet har försvårat det ytterligare. För företag som anser sig värna om social och miljömässig hållbarhet går det inte längre att bara fokusera på leverantörer som erbjuder de billigaste priserna. LÄS MER