Sökning: "prestationsmått"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet prestationsmått.

 1. 1. Prestationsmätning i en hybridorganisation : En fallstudie i ett kommunalägt företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nika Fili; Terése Naalisvaara; [2019]
  Nyckelord :Performance measure; performance measurement; issues; hybrid organizations; logics; Prestationsmått; prestationsmätning; svårigheter; hybridorganisationer; logiker;

  Sammanfattning : Prestationsmätning utgör en betydande del när organisationer ska översätta sin strategi till praktiken. Tidigare forskning har identifierat svårigheter med utformning och uppföljning avprestationsmått vilka kan medföra bristfällig förankring mellan organisationens strategi och detsom mäts. LÄS MER

 2. 2. Soffliggare på jobbet : En kvantitativ studie om ickevals-alternativen i de fyra stora avtalsområdena inom den kollektivavtalade tjänstepensionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ivar Wahlstein; [2019]
  Nyckelord :Occupational pension; default alternative; CAPM; beta; Jensen s alpha; Tjänstepension; ickevals-alternativ; CAPM; beta; Jensens alfa;

  Sammanfattning : Tjänstepensionen utgör en viktig del av en individs pension och prognoser visar att den kommerutgöra en allt större del av den totala pensionen. Trots den ökande betydelsen är kunskapsenkring tjänstepensionen låg. Varje tjänstepensionsavtal har ett ickevals-alternativ som spararesom inte gör ett eget val, soffliggarna, hamnar i. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill spara etiskt, men vad har jag för alternativ?" : En kvantitativ studie av etiska restriktioners påverkan på svenska fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Atterby; Adam Ekström Hagevall; Carl Wikström; [2019]
  Nyckelord :funds; ethical restrictions; risk-adjusted return; multiple linear regression; significance testing; fonder; etiska restriktioner; riskjusterad avkastning; multipel linjär regression; signifikanstest;

  Sammanfattning : During the last few decades, the Swedish population has shown an increased interest in investment fund savings, and more than 60% of Swedish citizens are saving through funds today. In addition to this, awareness on climate change and related risks has increased, which has contributed to a greater focus on corporate sustainability among Swedish companies. LÄS MER

 4. 4. "Inte sjutton läser man alla de där papperna man får" : En kvalitativ studie om hur MiFID II påverkat Principal agent problem vid investeringsrådgivning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amie Berglund; Oskar Danell; [2019]
  Nyckelord :MiFID II; agency theory; principal-agent problem; information asymmetry; asymmetric information; conflict of interest; personal financial advice; performance measures; performance measurement; stewardship theory; MiFID II; agency theory; principal-agent problem; informationsasymmetri; intressekonflikt; investeringsrådgivning; prestationsmått; incitamentssystem; stewardship theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tredje januari 2018 trädde EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) i kraft. Direktivet ämnar öka investerarskyddet genom att eliminera informationsasymmetri och intressekonflikter på finansmarknaden, och samtidigt harmonisera reglerna mellan EU-länder. LÄS MER

 5. 5. Lyckas aktivt förvaltade fonder skapa ett mervärde gentemot indexfonder? En studie som jämför prestationen mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och indexfonder på en riskjusterad basis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Ragnell; Axel Wendt; [2018-07-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om aktivt förvaltning lyckas skapa ett mervärde gentemot passiv förvaltning genom att jämföra aktivt förvaltade Sverigefonder med svenska indexfonder under tidsperioden 2013 – 2017. I studien används tre riskjusterade prestationsmått: Sharpekvoten, Treynorkvoten och Jensens alfa som beräknas efter avgifter för varje fond separat. LÄS MER