Sökning: "prestationsorienterad"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet prestationsorienterad.

 1. 1. Jag kan (inte) rita : En kvalitativ undersökning om varför människor (inte) tecknar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Simone Namazi; [2016]
  Nyckelord :Teckning; tecknande; bildpedagogik; prestationsorienterad; utmaningsorienterad; frustration.;

  Sammanfattning : Vi har alla olika sätt att bearbeta traumatiska händelser och känslor. Mitt sätt var att teckna, teckningarna blev ett rop på hjälp. Under uppväxten fick tecknande andra betydelser än bearbetning av barndomens sår, det blev ett verktyg att få komma ifrån verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Vi söker dig! : Kompetensens roll i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jacob Widgren; Victor Brännfors; [2014]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetenskrav; Kapital; Habitus; Fält; Lindelöw;

  Sammanfattning : Titel: Vi söker dig! - Kompetensens roll i rekryteringsprocessenFörfattare: Victor Brännfors och Jacob WidgrenHandledare: Ilkka Henrik MäkinenLärosäte: Uppsala UniversitetDatum: 2014-01-02Syfte: Uppsatsens syfte är att ge en ökad insyn i vilka kompetenser som uppfattas som attraktiva av en arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetar inom rekryteringsyrket. Uppsatsen ämnar också kartlägga kompetensmönster i kravprofiler för att skapa en bild av vilka typer av kompetenser som efterfrågas hos sökande kandidater. LÄS MER

 3. 3. Elevers uppfattning om bedömning i matematik i skolår 5

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Gunlög Nyström; Tony Nilsson; [2007]
  Nyckelord :bedömning; uppfattning; matematikundervisning; inlärningsorienterad; prestationsorienterad;

  Sammanfattning : I följande undersökning har vi fenomenografiskt försökt att undersöka elevers uppfattning om bedömning i matematik. Vårt syfte har varit att ta reda på om lärarkontexten har en betydelse för hur elever bedömer sina kunskaper i matematik. LÄS MER