Sökning: "prestationsskillnader"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet prestationsskillnader.

 1. 1. En magisk Formel? : Magic Formula på den europeiska marknaden.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Ekqvist; Robin Steen; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Investment Strategy; EMH; Value Investing; Magic Formula; Investeringsstrategi; EMH; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den effektiva marknadshypotesen är ett vida accepterat begrepp inom den finansiella sfären men trots sin centrala roll har den fått motstå mycket kritik. Ett flertal anomalier har identifierats vilka är en kritik till marknadens effektivitet. I takt med anomaliernas framväxt har intresset för investeringsstrategier ökat. LÄS MER

 2. 2. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER

 3. 3. Testning med BeSS på svenska gymnasieungdomar utan kända språkliga svårigheter : - ett referensmaterial för bedömning av subtila språkstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Matilda Andersson; Erik Wieslander; [2013]
  Nyckelord :BeSS; subtle language problems; SLI; dyslexia; high school students; high level language; BeSS; subtila språkliga svårigheter; språkstörning; dyslexi; gymnasieungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Testmaterialet Bedömning av Subtila Språkstörningar (BeSS) togs fram för att bedöma subtila språkliga svårigheter hos bland annat personer med neurodegenerativa sjukdomar. Testet har sedan använts bland annat i dyslexiutredningar då subtila språkliga svårigheter kan förekomma även vid dyslexi. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tycker att det här med texten var lättare” : Språkets påverkan och betydelse vid lösning av textbaserade matematiska uppgifter i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Esme Tarhan; [2010]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; textuppgifter; symboluppgifter; språkets betydelse;

  Sammanfattning : Språket har en stor roll i matematikundervisningen. Det finns en omfattande forskning som visar att flerspråkiga elever ofta har problem med att förstå undervisningens innehåll i matematik. De måste med andra ord behärska språket för att klara av undervisningen i skolan. LÄS MER