Sökning: "prestationsvariabler"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet prestationsvariabler.

 1. 1. Att motiveras av prestation - En kvantitativ kartläggning av motivationsfaktorer baserat på prestation hos kvinnliga gymmotionärer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Therese Lundin; Elin Torstensson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Gym; Prestation; Motivation; Self-Determination Theory; Kvinnliga gymmotionärer;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har gym som arena blivit en attraktivare plats att utöva sin fysiska aktivitet.Från början av 1970-talet blev befolkningen mer hälsomedvetna och tog de positiva effekterna av träning på allvar. Det är även på senare tid som allt fler kvinnor börjat söka sig till gymträning, som förr i tiden skapades för män. LÄS MER

 2. 2. Analys av prestations- och prediktionsvariabler inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Marcus Ulriksson; Shahin Armaki; [2017]
  Nyckelord :fotboll; Premier League; prestationsvariabler; prediktionsvariabler; prediktion; klassificering; machine learning; ensemblemodeller; beslutsträd; bagging; random forest; boosting; adaboosting; slutresultat;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar att försöka förklara hur olika variabler angående matchbilden i en fotbollsmatch påverkar slutresultatet. Dessa variabler är uppdelade i prestationsvariabler och kvalitétsvariabler. Prestationsvariablerna är baserade på prestationsindikatorer inspirerat av Hughes och Bartlett (2002). LÄS MER

 3. 3. Fokus inköp : Att styra inköp för 300 miljoner kronor på Tingsryds kommun

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Corinne Sjöbäck; Malin Eklund; [2015]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; modern verksamhetsstyrning; styrmodell; prestationsmätning; mål; strategi; prestationsmått; inköp; offentlig verksamhet; kommun; samordnad varudistribution;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tingsryds kommun har under våren 2015 infört samordnad varudistribution som ett led i att effektivisera sina inköp. Projektet har medfört en ny målbild för kommunens inköp vilket gör att Tingsryds kommun är i behov av en ny styrning som ett komplement till deras nuvarande budgetstyrning där prestationsmätning ses som ett lämpligt komplement. LÄS MER

 4. 4. Verkställande direktörers ersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Olsson; Fabian Van Beirs; Fredrik Andersson; [2012]
  Nyckelord :Verkställande direktör; ersättning; industriföretag; regressionsmodell; Sverige; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Chief Executive Officer remuneration, impact on business performance in the industrial activity Seminar date: 2012-05-31 Course: FEKH95, Degree Project, Corporate Finance, 15 credits (15ECTS) Authors: Gustav Olsson, Fabian van Beirs, Fredrik Andersson Advisor: Maria Gårdängen Keywords: Chief Executive Officer, compensation, industrial companies, regression analysis, Sweden Purpose: The purpose of this study is to examine and analyze the total remuneration to the CEO of an industrial business company for the years 2001, 2005 and 2010 on the OMX Large and Mid Cap and whether there is a significant correlation between high compensation and strong corporate performance. Methodology: The method used in this study is deductive and based on a quantitative survey in the form of a multiple regression analysis. LÄS MER